Jenis Hasil (Pelaburan Semai Tuai 2)

Musim (Pelaburan Semai Tuai 3)

Pelipat gandaan (Pelaburan Semai Tuai 4)

Kemurahan Hati ((Pelaburan Semai Tuai 5)

Kesabaran (Pelaburan Semai Tuai 6)

Sekarang (Pelaburan Semai Tuai 7)