2. Kebangkitan Yesus

3. Sifat Ilahi Kekal

4. Maha Hadir, Maha Tahu

5. Maha Kuasa

6. Menjawab doa, Pencipta, Tidak Berdosa

7. Nama Yang Ilahi

8. Allah Dan Tuhan Yang Di Sembah