top of page

Pemuridan

01

AKADEMI KOMUNITI DIGITAL

02

FIRMAN TUHAN

03

KELUARGA

04

RENUNGAN

05

KANAK-KANAK

(1) Mulakan Kumpulan

Mulakan kumpulan kecil untuk memulakan pemuridan. Gunakan bahan-bahan pelajaran di Akademi Komuniti Digital.

Read More >

(2) Tonton
 

Pelajaran pemuridan digital akan membantu kita mempelajari topik-topik kekrisitanan yang membangunkan iman.

Read More >

(3) Bincang
 

Bincang dalam kumpulan kecil bagaimana mengaplikasikannya ke dalam kehidupan kita. Kemuadian mulakan kumpulan baru.

Read More >
bottom of page