top of page

(2) Ketekunan dan Kecemerlangan

Kolose 3:23-24 (AVB) 23 Lakukan segala kerja dengan sebulat hatimu untuk Tuhan, bukan untuk manusia, 24 kerana kamu tahu bahawa daripada Tuhan kamu akan menerima warisan sebagai ganjaranmu. Kristus ialah Tuanmu dan kamu hamba-Nya.


Ketekunan dan kecemerlangan adalah kualiti yang penting untuk diterapkan oleh pekerja-pekerja Kristian di tempat kerja. Mereka mencerminkan komitmen untuk memberikan usaha terbaik kita, menambah baik secara berterusan, dan berusaha untuk kecemerlangan dalam pekerjaan kita.


Sebagai seorang Kristian, kita dipanggil untuk melakukan segala-galanya seolah-olah kita melakukannya untuk Tuhan (Kolose 3:23). Pemikiran ini menggalakkan kita untuk mendekati kerja anda dengan tekun, menyedari bahawa ia adalah peluang untuk memuliakan Tuhan dan melayani orang lain.


Ketekunan melibatkan perhatian, fokus, dan ketelitian di dalam tugas kita. Ini bermakna memberi perhatian kepada terperinci, mengurus masa kita dengan berkesan, dan mengambil inisiatif untuk menyelesaikan tugasan kita dengan sebaik mungkin. Ketekunan juga termasuk bersikap proaktif, menjangka cabaran (anticipate challenges), dan mencari jalan untuk memperbaiki proses dan keberhasilan.


Kecemerlangan adalah seiring dengan ketekunan. Ini bermakna berusaha untuk mencapai standard kualiti, kecekapan dan profesionalisme tertinggi dalam semua perkara yang kita lakukan. Ia melibatkan penetapan matlamat, mengejar pembelajaran dan pertumbuhan berterusan, dan bersikap terbuka kepada maklum balas dan kritikan yang membina. Apabila kita mengejar kecemerlangan, kita akan menunjukkan komitmen untuk mengasah kemahiran kita, mengembangkan pengetahuan kita dan menyampaikan kerja yang bernilai luar biasa.


Dengan menunjukkan ketekunan dan kecemerlangan di tempat kerja, kita bukan sahaja memenuhi tanggungjawab anda sebagai pekerja tetapi juga mencerminkan watak Kristus. Komitmen kita untuk melakukan kerja terbaik kita menyumbang kepada persekitaran kerja yang positif, memberi inspirasi kepada rakan sekerja kita dan meningkatkan reputasi organisasi kita.


Ingatlah kata-kata Amsal 22:29 (AVB) “Adakah engkau memperhatikan orang yang mahir dalam pekerjaannya? Dia akan menghadap raja-raja, bukan berdiri di hadapan orang bawahan.”

Apabila anda secara konsisten menunjukkan ketekunan dan kecemerlangan dalam kerja kita, kita meletakkan diri anda untuk peluang dan kemajuan, kerana komitmen kita terhadap kecemerlangan diperhatikan dan diberi ganjaran.


Dengan menyepadukan ketekunan dan kecemerlangan ke dalam kerja, kita mempamerkan kuasa transformatif iman kita dan menjadi cahaya di marketplace, membawa penghormatan kepada Tuhan melalui usaha anda untuk mencapai kecemerlangan.


Comments


bottom of page