top of page

(3) Kepimpinan Hamba (Servant Leadership)“Ini tidak harus berlaku dalam kalanganmu. Sesiapa yang ingin menjadi orang besar dalam kalanganmu mestilah melayan kamu.” (Matius 20:26 AVB)


Sebagai seorang pekerja Kristian, apabila kita mengamalkan pemikiran kepimpinan hamba, kita boleh memberikan kesan yang mendalam kepada interaksi dan perhubungan di tempat kerja kita. Kepimpinan hamba berakar pada teladan Yesus, yang dengan rendah hati melayani orang lain dan menunjukkan sikap tidak mementingkan diri dalam tindakan-Nya.


Kepimpinan pelayan melibatkan mendahulukan keperluan orang lain daripada keperluan anda sendiri dan mencari peluang untuk berkhidmat dan menyokong rakan sekerja, atasan dan pelanggan anda. Ini bermakna menunjukkan kerendahan hati, empati dan keprihatinan yang tulus terhadap kesejahteraan dan pertumbuhan orang di sekeliling anda.


Satu aspek utama kepimpinan hamba ialah mendengar secara aktif dan empati kepada orang lain. Dengan mendengar dengan penuh perhatian perspektif, kebimbangan dan idea rakan sepasukan anda, anda mewujudkan persekitaran di mana suara mereka dihargai dan dihormati. Ini membolehkan kerjasama, inovasi dan membuat keputusan yang lebih baik.


Kepimpinan hamba (servant leadership) juga memerlukan kita memberikan bantuan dan sokongan kepada rakan sekerja kita. Dengan rela hati

  • kita membantu orang lain dengan tugas mereka,

  • kita berkongsi pengetahuan dan kepakaran kita,

  • dan kita memberikan dorongan.

Kita akan secara langsung menyumbang kepada budaya kerja berpasukan dan sokongan bersama. Ini boleh memupuk rasa perpaduan dan membina hubungan yang lebih kukuh di tempat kerja kita..


Tambahan lagi, kepimpinan hamba melibatkan kita memimpin melalui teladan. Kita menunjukkan integriti, kerendahan hati dan etika kerja yang kuat dalam tindakan dan tingkah laku kita. Kesediaan kita untuk berkhidmat dan menyokong orang lain menjadi inspirasi kepada rakan sekerja kita dan ini boleh mendorong mereka untuk mencontohi sikap berhati hamba yang sama.


Yesus mengajar murid-murid-Nya,


“Ini tidak harus berlaku dalam kalanganmu. Sesiapa yang ingin menjadi orang besar dalam kalanganmu mestilah melayan kamu.” (Matius 20:26 AVB)


Dengan menerima prinsip kepimpinan hamba, anda mengikuti teladan Kristus dan mencerminkan kasih dan belas kasihan-Nya kepada orang-orang di sekeliling kita.


Dengan memupuk hati hamba di tempat kerja, kita menyumbang kepada suasana yang positif dan menaikkan semangat. Kepimpinan hamba kita boleh mewujudkan rasa perpaduan, kepercayaan, dan saling menghormati di kalangan rakan sekerja kita.


Ingatlah, kepimpinan hamba bukan tentang mencari pengiktirafan atau kemajuan untuk diri sendiri, tetapi tentang berkhidmat dan menaikkan semangat orang lain dengan tulus. Melalui kepimpinan hamba, kita boleh mempengaruhi tempat kerja kita secara positif dan membawa kemuliaan kepada Tuhan dengan meniru kasih dan perkhidmatan Kristus yang tidak mementingkan diri sendiri.


Comments


bottom of page