top of page

Allah dan Tuhan yang Disembah
Shalom saudara.


Dalam bahagian ini, kita akan lihat, pengikut-pengikut Yesus, juga mengaku Yesus adalah Tuhan, dan, malah memanggil Yesus dengan gelaran, Tuhan dan Allah.


Dalam Surat Roma 9:5 berkata begini “Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaan-Nya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya.” Amen!


Ayat ini mengatakan Yesus adalah Allah, dan harus dipuji sampai selama-lamanya. Dalam Surat 1 Yohanes 5:20 berkata begini “Akan tetapi kita tahu bahawa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar di dalam Anak-Nya Yesus Kristus.” Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ayat ini juga mengatakan Yesus adalah Allah yang benar, dan juga mengatakan Yesus memiliki satu sifat ilahi yang penting, iaitu Yesus adalah kekal!


Dalam Injil Yohanes 20:27-28 Yesus berbicara kepada Tomas, kemudian Dia berkata kepada Tomas “Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tangan-Ku, hulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambung-Ku dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah.” Tomas menjawab Dia “Ya Tuhanku dan Allahku!”


Yesus tidak memberitahu Tomas tentang keilahian-Nya dan berkata: “Hey Tomas! Sayalah Tuhan!” Tidak! Yesus tidak kata itu!


Yesus menunjukkan kepada Tomas bahawa Dialah yang telah mati dan bangkit semula, dan kebangkitan Yesus, membuktikan ketuhanannya, dan sehinggakan Tomas memanggil Yesus: “Ya Tuhanku! Ya Allahku!”


Nah, Tomas bukannya menyumpah atas nama Allah, tetapi Tomas benar-benar memanggil Yesus Tuhan dan Allah. Dan yang luar biasanya Yesus tidak menolak atau menegur Tomas yang memanggilnya Tuhan dan Allah.


Dalam Injil Yohanes 1:1 berkata begini sangat jelas “Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah.” Dengar sekali lagi, Firman itu adalah Allah! Sangat jelas sekali dan kita tahu Firman itu adalah Yesus kerana dicatat dalam Yohanes 1:14 “Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita.”


Dalam Surat Titus 2-13 mencatat ayat ini “Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juruselamat kita Yesus Kristus.” Ayat dalam Titus 2:13 ini berbicara tentang kedatangan Yesus kali kedua yang menjadi harapan orang-orang percaya.


Nah, sudah pasti yang dikatakan pernyataan kemuliaan Allah ini bukan merujuk kepada Allah Bapa, kerana bukan Allah Bapa yang akan datang kali kedua. Ya! Lalu, penyataan kemuliaan Allah, yang disebut dalam ayat ini merujuk kepada Yesus yang akan datang kali kedua-Nya. Dan kerana inilah maksudnya, maka kita dapat lihat bahawa penulis surat Titus juga memberi gelaran Allah kepada Yesus. Iaitu Yesus lah dikatakan sebagai penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juruselamat kita. Kalau Yesus benar-benar adalah Tuhan. maka, Yesus harus di sembah!


Maka sekarang kita lihat, pernahkah Yesus menerima penyembahan? Jawapannya sudah pasti - Ya! Dan berapa kali lagi Yesus disembah.


Dalam Injil Matius 2:11 “Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat Anak itu bersama, Maria ibu-Nya Lalu sujud menyembah Dia.” Nah, “mereka” yang disebut disini adalah orang-orang majus yang datang dari Timur. Ya, kerana mereka telah mendengar tentang kelahiran Yesus, dan bila mereka melihat Yesus yang masih kecil, mereka sujud menyembah Yesus. Bermaksud dari kecil lagi Yesus telah pun disembah.


Dalam Injil Matius 14:33 dan berkata begini “Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia, iaitu Yesus katanya sesungguhnya Engkau anak Allah.” Apabila Yesus disembah, Ya, adakah Yesus menolak penyembahan itu? Tidak! Yesus tidak menolak penyembahan dari murid-murid-Nya, malah Yesus menerima penyembahan itu.


Dalam Injil Matius 28:9 kata begini “Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata: Salam bagimu. Mereka mendekati-Nya dan memeluk kaki-Nya serta Menyembah-Nya”


Perhatikan Yesus, tidak menolak penyembahan Murid-murid-Nya tetapi menerima penyembahan itu. Dan satu lagi ayat dalam Injil Yohanes 9:38 katanya “Aku percaya, Tuhan! Lalu ia sujud menyembah-Nya.” Maka kita lihat Yesus sesungguhnya pernah di sembah.


Nah, soalan yang mana satukah yang lebih memuliakan Yesus?

  1. Kalau Dia meminta murid-murid-Nya menyembah Dia dengan mengatakan “Sembahlah Aku! Sembahan Aku!”


Atau B


  1. Murid-murid-Nya secara rela menyembah Yesus.


Nah, jawapan sudah pastinya B!


Yesus tidak pernah memerintahkan murid-murid-Nya untuk menyembah Yesus. Tetapi murid-murid-Nya dengan rela menyembah Yesus. Kenapa murid-murid-Nya menyembah Yesus? Padahal hukum Allah dalam Perjanjian Lama dengan tegas melarang umat Allah menyembah yang lain kecuali Tuhan?


Sebab, murid-murid-Nya dapat melihat dengan jelas bahawa Yesus adalah Tuhan. Bagaimana mereka dapat melihatnya? Iaitu, mereka dapat melihat sifat-sifat ilahi yang ada dalam Yesus dan melalui pekerjaan-pekerjaan-Nya yang luar biasa. Itulah sebabnya Yesus berkata dalam Yohanes 14:11 “Percayalah kepada-Ku bahawa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku atau setidak-tidaknya percayalah kerana pekerjaan-pekerjaan itu sendiri.” Bermaksud, Tidak perlu Yesus berkata: “Akulah Tuhan! Sembahlah Aku!” Sebab Kehidupan Yesus adalah suatu kesaksian bahawa Yesus benar-benar adalah Tuhan. Dan murid-murid-Nya dapat melihat itu.


Lagipun, Yesus datang ke dunia bukannya untuk mengisytiharkan bahawa “Akulah Tuhan! Sembahlah Aku!”. Tetapi, Alkitab berkata dalam Markus 10:45 bahawa “Yesus datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawa-Nya menjadi tebusan bagi banyak orang.”


Nah, Yesus datang bukan untuk dilayani seperti raja. Tetapi datang untuk mengambil rupa seorang hamba, untuk melayani, dan menjadi seperti manusia untuk menjadi Penebus.


Akhir sekali satu lagi petikan yang sangat menunjukkan bahawa Yesus disembah, adalah Surat Wahyu 5:11-13 yang sungguh luar biasa sekali. Nah, inilah firman-Nya Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling takhta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, “Anak Domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian” dan aku mendengar semua makhluk yang di syurga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada didalamnya berkata: “Bagi Dia yang duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya” Amen! Haleluya!


Maka sangat jelas di dalam petikan ini nanti, semua yang di syurga dan yang di bumi dan segala-galanya akan menyembah, menyembah Tuhan Yesus.


Maka janganlah ragu-ragu lagi bahawa Yesus adalah Tuhan dan sembahlah Dia dengan memberikan segala hormat, kemuliaan dan kuasa kepada Yesus.


Ya, sepertimana dalam Injil Yohanes 5:22 mengatakan “Bapa tidak menghakimi siapa pun melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak supaya semua orang menghormati Anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati Anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus Dia.”


Maka saudara-saudara yang dikasihi, dalam Tuhan Yesus sekiranya kita telah menerima Yesus sebagai Penyelamat. Maka kita juga harus menerima Yesus sebagai Tuhan. Supaya Yesus dapat menjadi Tuhan yang bertakhta dalam hidup kita dan kerana itu kita jadilah pengikut Yesus yang taat dan setia. Amen! Haleluya! Segala puji hormat dan syukur kepada Tuhan Yesus.


Sekian terima kasih dan Tuhan memberkati.


Komuniti Digital

Related Posts

See All

Teladanilah Yesus Dalam Mengasihi

"…Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan diri-Nya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah.....” Efesus 5:2 Paulu

Dia TuhanYang Tidak Pernah Berubah

“...Tetapi Engkaulah Allah yang sudi mengampuni, yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia-Nya. Engkau tidak meninggalkan mereka....” Nehemia 9:17b Oleh kerana mereka t

Tuhan Menunjukkan Kasih-Nya Kepada Kita

“...Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa...” Roma 5:8 Paulus berkata kepada Jemaah yang ada di Roma tentang bagaima

Comentários


bottom of page