top of page

Bejana yang Menyenangkan Hati Tuhan yang Mentaati Kehendak-Nya


Bacaan Alkitab: 1 Tawarikh 6-15


Sembilan bab yang pertama 1 Tawarikh adalah salasilah panjang yang bermula dari Adam sampai Daud. Semasa membacanya, kita melihat bagaimana tangan Tuhan menyusun sejarah manusia. Dia memilih bejana yang menyenangkan hati-Nya dan berguna untuk pelayanan-Nya.


Kebanyakan daripada ratusan nama yang disebutkan dalam salasilah itu tidak kita kenal. Penampilan mereka tidak lama dan tidak pernah disebutkan lagi. Mereka tidak meninggalkan riak dalam perjalanan sejarah. Namun, beberapa adalah pahlawan dan penjahat yang kita kenal dan mereka meninggalkan jejak yang tidak dapat dihapuskan dalam sejarah. Ada orang yang memberontak melawan Tuhan, seperti Akhan dan Raja Saul, yang membawa pengakhiran yang buruk dan menyedihkan bagi diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Di sisi lain, ada orang-orang yang menyenangkan Tuhan, seperti Musa dan Harun, Yosua dan Kaleb, Daud dan keluarganya serta orang- orangnya yang kuat, dan lain-lain lagi.

Setelah menceritakan salasilahnya, penulis berpindah ke tema baru tentang penyebab kejatuhan kerajaan Saul dan kematiannya kerana ketidaksetiaannya kepada Tuhan dengan tidak berpegang kepada firman Tuhan atau mencari Dia, dan sebaliknya mendapatkan ahli tenung untuk bimbingan. Akibatnya, Tuhan memberikan kerajaan itu kepada Daud, anak Isai (1 Tawarikh 10:13- 14).


Sebaliknya, Daud sangat menghargai hadirat Tuhan, dan dia mencari segala cara yang mungkin untuk membawa Tabut Tuhan kembali ke kota Daud sehingga dia dapat mencari Tuhan setiap saat. Daud sangat disenangi oleh Tuhan dan Tuhan berjanji dengan dia untuk mengatur dia memerintah atas rumah dan kerajaan-Nya untuk selama- lamanya, dan menjanjikan dia sebuah takhta yang akan dibangunkan selama-lamanya (1 Tawarikh 17:14). Perjanjian Baru memuji Daud sebagai orang yang menyenangkan hati Tuhan, dan orang yang mentaati kehendak Tuhan dalam segala hal untuk melayani tujuan-Nya (Kisah Para Rasul 13: 22,36).


Rev Hiew Yee Onn, NECF


Bahan doa:


  1. Doa untuk Kesetiaan dan Taat kepada Tuhan: Doa ini boleh merangkumi permohonan kepada Tuhan supaya kita kekal setia dan taat kepada-Nya dalam semua perkara, sebagaimana yang dicontohkan oleh Daud. Kita boleh meminta pertolongan Tuhan agar tidak tergoda oleh godaan atau keinginan duniawi yang mungkin menyebabkan kita menyimpang dari kehendak-Nya.

  2. Doa untuk Hikmat dalam Pembuatan Keputusan: Melihat kejatuhan Saul kerana tidak mematuhi firman Tuhan dan mencari panduan daripada ahli tenung, kita boleh berdoa agar Tuhan memberikan hikmat kepada kita dalam setiap keputusan yang kita ambil. Minta agar kita sentiasa mencari petunjuk dan arahan Tuhan melalui firman-Nya, bukan bergantung kepada cara-cara yang tidak sejajar dengan kehendak-Nya.

  3. Doa untuk Memiliki Hati Seperti Daud: Kita berdoa agar Tuhan membantu kita mempunyai hati yang bersukacita kepada-Nya, sebagaimana Daud. Doa ini boleh merangkumi permohonan untuk mempunyai keinginan yang kuat untuk mencari kehadiran Tuhan, menghormati nilai-nilai-Nya, dan berusaha memenuhi panggilan-Nya dalam hidup kita.

Comments


bottom of page