top of page

Bersendirian pada Saat Krisis


Bacaan Alkitab: 2 Tawarikh 27-36


(2 Tawarikh 32: 1-19, rujukan 2 Raja-raja 19: 1-19)

Raja Hizkia dipuji sebagai orang yang “benar di mata Tuhan” (2 Taw 29: 1-12). Pada tahun keempat pemerintahannya, Sanherib dari Asyur menyerbu Israel dan kemudian mereka ditawan dan dibawa ke pembuangan. Sanherib mengancam Yerusalem sehingga Hizkia harus membayar wang tebusan kepada orang Asyur daripada perbendaharaan bait suci. Ejekan terus meningkat, dan Hizkia digoncangkan. Dia meletakkan surat-surat itu di hadapan Tuhan di bait suci dan meminta Dia untuk campur tangan bagi kemuliaan-Nya. Yesaya membawa firman Tuhan kepada Hizkia, mengatakan kepadanya bahawa Tuhan telah mendengar doanya, dan bahawa Yehuda akan selamat, dan tidak ada satu anak panah pun yang akan dilepaskan ke arah Yerusalem (2 Taw. 32: 20-23). Jadi 185,000 orang tentera Asyur mati! Sanherib kembali ke Niniwe di mana dia dibunuh oleh dua anaknya.

Berdiam dalam Roh Kudus adalah sikap untuk menghadap Tuhan dalam kerendahan hati dan putus asa agar Tuhan campur tangan ketika menghadapi krisis. Oleh kerana Raja Hizkia dan nabi Yesaya berdoa dan berseru kepada syurga (2 Tawarikh 32:20), Tuhan campur tangan, dan orang Asyur dibunuh oleh para malaikat dan Sanherib terbunuh!


Komen luar biasa Dr John Mulinde mengenai tujuan korporat Tuhan menegaskan, “Ketika ada gerakan Tuhan ke atas tanah, ada gerakan balas di negeri itu oleh kerajaan kegelapan. jika anda tetap berada di jalur, Tuhan akan memberitahu anda bahawa anda tidak dapat membuat sendiri dan menghasilkan sendiri. Ketika orang-orang Kristian ini, sedang berbincang untuk mengumpulkan sumber, Tuhan mulai melepaskan Roh Kudus dalam gelombang, baik di dunia “tidak beradab” dan di dunia barat. “


Rev Looi Kok Kim, NECFComments


bottom of page