top of page

Bukan Lagi Aku Sendiri Yang Hidup


Galatia 2:20 - TB

Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan diri-Nya untuk aku. 

 

 

Pernyataan Paulus yang berbunyi "bukan lagi aku sendiri yang hidup" merupakan suatu pernyataan yang sangat berkuasa. Kehidupan kita sekarang sungguh sudah berada di sisi yang baru setelah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat peribadi. Sisi yang baru ini perlu difahami dengan cara pandang yang baru pula. 

 

Pernyataan "bukan lagi aku sendiri yang hidup" menuntut kita untuk tidak lagi melihat si "aku" yang merujuk kepada kebiasaan fikiran, emosi dan kehendak kita. Hal ini merujuk kepada keadaan jiwa kita yang tidak dibaharui. Tahukah anda bahawa kita boleh terlalu obses dengan jiwa kita sekiranya kita tidak mengenal identiti diri kita yang baru? Ya benar, bahkan yang lebih buruk lagi, kita boleh dituduh dan dilemahkan oleh apa yang kita fikirkan, rasakan dan lakukan.

 

Biasanya, apabila kita hanyut dengan fikiran, emosi dan kehendak diri kita sendiri, tanpa sedar kita akan melakukan hal yang paling tidak kita inginkan. Kesannya, kita kecewa, malu, tertekan, khuatir dengan banyak perkara dan mulai merasa tertolak daripada masyarakat kerana merasa diri tidak berguna. Akhirnya, kita  merasa tertuduh dan merasa sangat rendah daripada yang lain. Di sisi yang lain pula, orang yang yang hanyut dengan fikiran, emosi dan kehendaknya sendiri boleh menjadikan seseorang itu merasa dirinyalah yang paling baik dan betul berbanding yang lain. Orang jenis ini biasanya terlalu obses dengan diri-sendiri. Semuanya ini disebabkan oleh si "aku" yang dibiarkan "hidup".

 

Itulah sebabnya Paulus berkata "tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku". Paulus mengetahui rahasia kehidupan yang baru. Dia meletakkan identitinya bukan pada apa yang dia fikirkan, rasakan dan lakukan tetapi pada apa yang Kristus fikirkan, rasakan dan lakukan. Kristus adalah identiti Paulus yang baru dan oleh sebab itu dia membiarkan Kristus sahaja yang hidup di dalamnya dan bukan si "aku" yang merujuk kepada hal-hal daripada jiwanya sendiri. Paulus tidak lagi obses dengan dirinya sendiri kerana dia telah menjadi obses dengan Kristus dengan segala hal yang telah dilakukan-Nya di kayu salib. 

 

Dengan kata lain, sekarang tibalah masanya untuk kita berpaling daripada diri kita sendiri dan beralih arah kepada Kristus dengan melihat fikiran, emosi dan kehendak-Nya melalui firman-Nya kerana ciri keperibadian Kristus merupakan ciri identiti diri kita yang baru. Semakin kita mengenal Kristus, semakin kita mengenal siapa diri kita yang sebenarnya. Demi untuk memberi kita suatu sumber identiti yang baru, Kristus telah mengasihi dan menyerahkan diri-Nya kepada kita.

 

Apakah respon anda melihat kasih Tuhan yang besar ini? Respon Paulus seperti ini; "Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan diri-Nya untuk aku." Seperti Paulus, saya juga mengarahkan iman saya kepada Anak Allah dan bukan lagi kepada fikiran dan emosi semata-mata. Bagaimana dengan anda? 

 

Pr Roy Dinsim

 

Comments


bottom of page