top of page

Dalam Tuhan Yesus Kita Sama


"…Dalam hal ini tidak ada lagi perbezaan antara orang Yahudi dengan orang bukan Yahudi, antara abdi dengan orang bebas, antara lelaki dengan perempuan. Kamu semuanya menjadi satu kerana Kristus Yesus.....” Galatia 3:28


Melalui karya penyelamatan didalam Tuhan Yesus Kristus tidak ada lagi perbezaan diantara Yahudi dan bukan Yahudi. Tidak ada lagi perbezaan diantara hamba dan orang yang bebas. Tidak ada lagi perbezaan diantara lelaki dan perempuan. Semua kita adalah sama didalam Tuhan Yesus Kristus walaupun kita berbeza daripada bangsa, bahasa dan jentina namun semua kita sama dihadapan Tuhan.

Oleh itu tidak ada seorang pun boleh membeza-bezakan kita menurut bangsa, bahasa dan jentina setelah kita memberikan hidup kita kepada Tuhan Yesus secara peribadi, sebab semua kita sudah menjadi satu karena bersatu dengan Tuhan Yesus Kristus.


Sebab beberapa lelaki orang Yahudi sewaktu mereka menaikan doa pengucapan syukur mereka sering kali berkata “...Tuhan, saya bersyukur karena saya bukan orang kafir, budak, atau wanita." Mereka sangat bangga dengan jati diri mereka yang tidak dimiliki oleh orang lain. Oleh itu Paulus mengingatkan mereka, bahwa sebelum Kristus datang membebaskan mereka, jati diri mereka tidak lebih daripada hamba..”


Ingat Dalam Yesus kita semua adalah sama dan saudara.


Doa: Bapa yang di surga, saya datang kepadaMu, mengucap syukur sebab dalam Engkau semua kami adalah sama,. didalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin.


Pr Patrick Taie

Comments


bottom of page