top of page

Selalu BerdoaKolose 1:9-14 (AVB)

Oleh itu, sejak kami mendengarnya, kami juga tidak putus-putus mendoakan kamu, dan memohon supaya kamu dipenuhi pengetahuan tentang kehendak-Nya dalam segala kebijaksanaan dan pengertian rohani. Kami mendoakan demikian supaya hidupmu layak di hadapan Tuhan, dan kamu mendapat sepenuh keredaan-Nya dalam segala hal: membuahkan manfaat dalam setiap pekerjaan yang baik, bertambah-tambah mengenal Allah, diteguhkan dengan segala kekuatan berdasarkan kuasa-Nya yang mulia, yang mendatangkan kesabaran dan kebahagiaan. Kita mengucapkan syukur kepada Bapa kita yang telah melayakkan kita menerima sebahagian warisan orang yang salih dalam cahaya. Dia telah melepaskan kita daripada kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak yang dikasihi-Nya, melalui Dialah kita ditebus dan mendapat pengampunan dosa.


Paulus senantiasa berdoa untuk orang-orang percaya di gereja Kolose. Tabiat ini ternyatanya menuntut disiplin diri dan komitmen yang berterusan. Sudah pasti, Paulus juga bertanggapan bahawa perbuatan berdoa itu tidak sia-sia malah akan mendatangkan banyak manfaat, kepada dirinya sendiri dan juga orang-orang yang didoakan.


Renungkan sejenak, siapakah yang Tuhan panggil kamu untuk doakan hari ini? Biasanya kita akan cenderung untuk berdoa bagi orang yang dikenali kerana ikatan persahabatansudahterjalinerat. Orang-orangkenalanjugasentiasadalamingatan kita. Selain orang kenalan, orang-orang yang sentiasa dalam ingatan kita meliputi ibu bapa, anak-anak, pasangan hidup, ahli-ahli keluarga, jiran tetangan, rakan sekerja dan orang-orang yang berada dalam lingkungan kehidupan kita secara tidak langsung. Paulus memang sibuk dalam kerja pelayanan bagi Tuhan dan penginjilan berita baik. Namun begitu, tanggungjawab untuk berdoa bagi orang-orang lain tetap diutamakan. Justeru, kita mensyukuri teladan Paulus, yang sesuai kita contohi. Saat ini timbul persoalan – jika kita mahu mencontohi Paulus, apakah perkara yang harus kita doakan untuk orang-orang lain?


Daripada Paulus kita mengambil iktibar untuk berdoa agar setiap orang percaya diberikan kebijaksanaan dan pengertian oleh Roh Allah, mengetahui Allah dan hidup menurut kehendak-Nya dengan sempurna serta menghasilkan pelbagai perbuatan yang baik. Selanjutnya mari kita doakan agar setiap orang percaya bertambah pengetahuan tentang Allah, dikuatkan dengan kuasa-Nya yang mulia, diupayakan untuk menanggung derita dengan sabar, bersukacita dan bersyukur. Ucapkan syukur atas pembebasan dan pengampunan dosa serta penyelamatan melalui Yesus Kristus yang melayakkan kita menjadi umat dalam pemerintahan-Nya.


Yakinilah bahawa sewaktu kamu berdoa, Tuhan akan berkerja dalam diri kamu dan juga orang-orang yang kamu doakan. Justeru, berkat berganda dikecapi apabila kita taat kepada seruan Tuhan untuk selalu berdoa satu untuk yang lain.


DOA: Tuhan, aku mahu meneladani Paulus untuk selalu berdoa bagi orang-orang lain lantas menjadi saluran berkat agar Tuhan dapat bekerja dengan luar biasa.


William Yeong

Commentaires


bottom of page