top of page

Hari 30: Doa Untuk Penginjilan

Tema: Ladang Tuaian

Karena itu mintalah kepada tuan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu.” (Matius 9:38)


Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus Aku, selama masih siang; akan datang malam, di mana tidak ada seorangpun yang dapat bekerja. (Yohanes 9:4)


Pengisytiharan Berita Baik dan memimpin orang-orang kepada Kristus adalah tugas-tugas inti yang terdapat dalam Amanat Agung Gereja, kerana hanya Injil Kristus yang dapat memberikan satu-satunya pengharapan kepada orang. Injil adalah kuasa Tuhan dan menyelamatkan semua orang yang percaya kepadanya. Jadi setiap murid harus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan tidak pernah berhenti berdoa untuk jiwa-jiwa yang hilang. Kita harus memohon kepada Tuhan yang empunya tuaian untuk memberikan kasih ekstra kepada gereja bagi jiwa-jiwa supaya orang tekun memberitakan Injil dan mereka yang percaya akan mengalami kebaikan Tuhan.


Penginjilan adalah tentang peperangan rohani. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan orang daripada kegelapan dan dosa, dan membawa mereka ke dalam Kerajaan terang Tuhan. Hanya apabila kita mengandalkan kuasa Roh Kudus, menggegarkan Syurga dengan doa dan maju tanpa rasa takut dan semangat dalam menyebarkan mesej keselamatan maka orang dapat dibebaskan dari kuasa Setan. Tanpa doa, tidak ada penuaian jiwa.


Anak-anak Tuhan harus memberitakan Injil dengan memberi amaran dan mengajar setiap orang dengan hikmat, dan secara bertahap membawa mereka ke dalam hubungan yang nyata dengan Kristus saat mereka masuk ke hadirat-Nya.

DOA HARI INI:

  • Mintalah Tuhan untuk kebijaksanaan, kuasa, strategi untuk penginjilan, dan tim syafaat supaya, melalui doa dan kuasa Roh Kudus, kita boleh bekerjasama dengan Tuhan dan berperang bersama-Nya saat kita mencari peluang untuk berkongsi Injil di mana kita tinggal dan bekerja supaya Injil tersebar jauh dan luas.

  • Berdoalah untuk gereja dan organisasi Kristian yang melayani orang kurang upaya seperti mereka yang memiliki kecacatan fizikal, mental, intelektual, atau deria. Berdoalah agar pelayanan-pelayanan ini membantu orang percaya untuk lebih memahami orang kurang upaya sehingga mereka ini dapat diterima dengan baik di komuniti mereka dan menerima bantuan yang sewajarnya apabila adanya keperluan.

  • Tiga isu utama yang dihadapi oleh wanita Malaysia ialah gangguan seksual, keganasan, dan seksualisasi wanita di media sosial. Berdoalah agar nilai hormat menghormati dan kesaksamaan jantina dapat diterapkan dalam minda generasi muda melalui pendidikan rumah, sekolah dan sosial.コメント


bottom of page