top of page

Hari 35: Janji Agung

Tema: Amanat Agung


“Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.” (Matius 28:20b)


“Kesejahteraan gereja yang sejati: ketika ia tidak dapat mengandalkan apa pun lagi selain janji-janji Tuhan.” ~ Johannes Hoekendijk ~


Amanat Agung diakhiri dengan Janji Agung. Yesus meyakinkan murid-murid-Nya bahwa Dia akan menyertai mereka sampai akhir. Kita hidup dalam janji itu. Dia tidak pernah meninggalkan kita atau mengabaikan kita. Dia telah setia bahkan ketika kita tidak setia. Dia telah menjadi penolong kita yang sentiasa ada pada masa kesusahan. Dan dia akan terus bersama kita, sampai “akhir zaman.”


Bahkan ketika kita mengetahui betapa mendesaknya zaman, kita perlu memegang kedua-dua kebenaran ini: Pertama, bahawa Kristus menyertai kita dan, kedua, bahawa akhir zaman sudah dekat dengan kita. Jika kita hanya berfokus pada yang pertama, kita boleh berakhir dengan perasaan tidak peduli akan keselamatan palsu. Jika kita hanya fokus pada yang kedua, kita boleh berakhir dengan penyebaran ketakutan apokaliptik. Kedua-dua ekstrem ini tidak membantu gereja.


Tetapi jika disatukan, kita menemukan diri kita berada di pusat kehendak Tuhan. Kita boleh maju, mendesak tetapi tidak terburu-buru, bekerja keras tapi tidak gelisah, melayani dengan setia tapi tidak cemas. Dan kita boleh kerana kita tahu bahawa Tuhan punya rencana, Tuhan punya tujuan, dan Tuhan akan menggenapinya sesuai dengan Firman-Nya. Dalam ketenangan dan kepercayaan adalah kekuatan kita (lihat Yesaya 30:15). Yakinlah Kristus akan membangun gereja- Nya. Dia mengasihi Pengantin-Nya dan akan kembali untuknya. Sehingga itu, jadikan murid.

DOA HARI INI:

  • Ya Tuhan, Engkau telah mengatakan kepada kami untuk menjadi pelaku Firman dan bukan pendengar sahaja. Berikan kami keyakinan dan kasih karunia untuk mentaati perintah-Mu kerana “hanya orang yang beriman yang taat, dan hanya dia yang taat yang percaya.” Amin.

  • Berdoalah agar gereja memikul tanggungjawab untuk pendidikan Orang Asli, dan menjadikan persekolahan sebagai prospek yang menarik bagi mereka. Berdoalah juga agar kanak-kanak dan belia Orang Asli bertemu Tuhan secara peribadi semasa mereka belajar.

  • Malaysia berada di kedudukan ke-12 negara perniagaan paling mudah dilakukan di dunia oleh Bank Dunia baru-baru ini. Namun pelaburan langsung asingnya menurun daripada RM17.3 bilion pada 2021 kepada RM12.3 bilion pada 2022 kerana isu birokrasi dan peraturan, kenaikan kos buruh dan ketidakstabilan politik. Berdoalah agar Tuhan memulihkan kekayaan negara dan kerajaan kita akan melaksanakan strategi yang baik untuk menarik pelabur asing.Comentarios


bottom of page