top of page

Hari 39: Saksi-Saksi Bagi Dunia: Visi Injil


Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya.” (Matius 24:14)


Adakah kesudahan akan datang setelah Injil disebarkan ke seluruh dunia? Bukankah internet telah menyelesaikan tugas itu? Bagaimanakah akhir itu akan datang ke bumi? Akhir yang disebutkan dalam Alkitab tidak ada hubungannya dengan akhir dunia, tetapi dengan kedatangan Tuhan dengan kuasa-Nya yang besar. Dunia akan mengalami peralihan dari era pemerintahan manusia ke era lain ketika Tuhan akan memerintah dan bertakhta atas seluruh bumi.


Khabar Baik (atau Injil) Tuhan tidak secara sepenuhnya bermaksud apa-apa jenis “khabar baik”. Ia secara khusus adalah Injil Kerajaan Syurga. Itu tidak hanya melaungkan mesej lisan kita tetapi menjadi saksi kudus, bersaksi tentang kehidupan Kristian yang sepatutnya kita hidup dalam Kristus Yesus dengan meterai autoriti dan kuasa Syurgawi-Nya. Kuasa Tuhan Yesus adalah untuk mengubah dunia ini, dan itu dicapai melalui saksi-saksi yang diberi kuasa dan taat pada pimpinan Roh Kudus.


Tuhan telah memberi kita kekuatan dinamik dari Roh Kudus. Mari kita berseru kepada Tuhan dan menerima curahan kuasa- Nya saat kita mengikuti pimpinan-Nya (Kisah Para Rasul 1:8).


Penerima kuasa ini diberi tanggungjawab untuk menjadi saksi Yesus sampai ke hujung bumi. Bagi para rasul pada masa itu, hujung bumi bererti tempat terjauh dari Yerusalem. Dalam konteks hari ini, itu ada di setiap sudut dunia. Tujuan Injil adalah agar Injil diberitakan ke seluruh dunia membawa para pendengarnya kepada keselamatan melalui Yesus Kristus.

Penekanan pelayanan akhir zaman adalah bersaksi untuk Injil Kerajaan Tuhan. Ini adalah hari-hari mulia yang penuh harapan. Kuasa Roh Kudus akan turun ke atas kita, dan kita akan diutus untuk menjadi saksi Tuhan di mana pun di dunia sehingga semua bangsa akan merasakan kuasa Kerajaan Syurgawi yang akan datang.DOA HARI INI:

  • Tuhan Yesus, kiranya Engkau mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kiranya Engkau membukakan mata kami untuk melihat visi Injil diberitakan ke seluruh dunia. Semoga kami menjadi Yesus bagi semua yang kami temui, memampukan kami untuk menjadi saksi-Mu yang setia dan berbuah melalui kuasa Roh Kudus. Paksa kami untuk pergi dan jadikan murid di semua bangsa sehingga kami menyambut kedatangan-Mu! Amin.

  • Berdoalah agar Injil Yesus Kristus terus memberikan pengaruh dan penjangkauannya, terutama di kalangan pemuda dan dewasa muda melalui pelbagai pelayanan sukan yang dijalankan di bawah gereja atau organisasi Kristian.

  • Jabatan Perangkaan mengklasifikasikan rakyat Malaysia kepada 3 kumpulan pendapatan: T20, M40, dan B40. Pada tahun 2019, pengagihan bahagian pendapatan menyaksikan 46.8% daripada populasi dalam kumpulan T20, 37.2% dalam M40, dan 16% dalam B40. COVID-19 telah melebarkan lagi jurang di antara yang mempunyai dan yang tidak. Berdoalah agar negeri yang mempunyai kumpulan B40 tertinggi seperti Kelantan, Sabah dan Perak dapat mencari jalan untuk mengurangkan jurang kekayaan.


Comentarios


bottom of page