top of page

Hari 6: Dipercayakan Kepada Tuhan

Renungan 8 Hari - Perlindungan Rohani Oleh Ibubapa

Teks Alkitab:


Didiklah seorang anak di jalan yang patut dilaluinya,

maka pada masa tuanya pun dia tidak menyimpang dari laluan itu. - Amsal 22:6 AVB


Renungan:


Sebagai ibu bapa, kita memiliki keistimewaan dan tanggung jawab membesarkan anak-anak kita dalam jalan Tuhan. Kita dapat merasa lega mengetahui bahwa kita tidak sendiri dalam perjalanan ini. Tuhan bersama kita, dan kita dapat mempercayakan anak-anak kita kepada perawatan-Nya yang setia.


Amsal 22:6 mengingatkan kita tentang pentingnya mengajar anak-anak kita jalan yang harus mereka tempuh. Dengan mengajarkan mereka Firman Tuhan, menunjukkan sikap yang saleh, dan memimpin dengan contoh, kita meletakkan asas yang kuat bagi mereka.


Kita mungkin tidak dapat mengendalikan setiap aspek kehidupan anak-anak kita, tetapi kita dapat mempercayakan mereka kepada Tuhan, yang memiliki rencana dan tujuan untuk mereka. Ketika kita mengajar anak-anak kita tentang jalan Tuhan, kita dapat yakin bahwa Dia akan membimbing mereka, sekarang dan selamanya.


Doa:


Bapa Yang Maha Pengasih, kami mempercayakan anak-anak kami kepada-Mu. Bantu kami mengajar mereka jalan yang harus mereka tempuh dan meletakkan asas yang kuat dalam hidup mereka. Kami tahu bahwa Engkau memiliki rencana dan tujuan untuk mereka. Kami berdoa agar mereka selalu mendengar suara-Mu dan mengikuti petunjuk-Mu. Dalam nama Yesus, Amin.


bottom of page