top of page

Hari 8: Dengar Suara Roh

Tema: Desakan Masa (Matius 22:1-14)


Kebangkitan Asbury: Tidak ada skrin besar, tidak ada mesin asap, tidak ada kumpulan penyembahan mewah, atau pembicara terkenal! Kita sudah terlalu lama mengizinkan budaya zaman kita menetapkan bagaimana kita menjangkau masyarakat. Dan semuanya dengan mengabaikan masalah inti yang mendesak pada zaman kita - pertaubatan yang autentik.


Kebangunan rohani bermula dengan kita secara individu menerima tanggungjawab untuk memiliki hubungan yang benar dengan Kristus. Kita harus:

  1. Mengenal pasti keperluan kita akan kebangunan rohani peribadi.

  2. Bertaubat daripada dosa dan tabiat berdosa kita - tidak ada berhala rahsia di hati kita.

  3. Mintalah Roh Kudus memenuhi kita untuk kebangunan rohani dan mengandalkan sepenuhnya kepada-Nya.

  4. Serahkan sepenuhnya kehendak kita kepada Tuhan.

Dalam 1 Raja-Raja 18:41, Elia mendengar suara hujan yang lebat, sementara yang lain mungkin hanya mendengar bunyi angin kebuluran yang kering. Mungkin kita kebuluran mendengar suara Roh dan mentaati Firman-Nya, mengakibatkan kebuluran mukjizat, pertaubatan sejati, dan doa kebangunan rohani yang gigih dan tekun.


Kita perlu mendengar apa yang dikatakan oleh Roh dan berdoa, terus-menerus. Doa yang tekun mematahkan kebuluran rohani dan datang dari hati yang menyerah kepada Tuhan dalam iman dan ketaatan.

Seperti Elia, janganlah kita berputus asa tetapi mendengar suara hujan lebat, dan terus berdoa sampai kita melihat jawapan daripada Tuhan. Jangan berputus asa tetapi teruskan mendengar suara Roh dan berdoa untuk kebangunan rohani yang sejati.


Dapatkah kamu mendengarnya?!


DOA HARI INI:

  • Tuhan Yesus, jauhkan telinga kami yang duniawi daripada mendengar tuntutan dan keperluan hidup yang tiada kesudahannya. Bukalah telinga rohani kami sehingga kami mendengar dalam roh kami panggilan lembut dan hati-Mu. Biarlah kami mendengar dan menaruh harapan kepada- Mu dan mengharapkan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib dinyatakan. Amin.

  • Berdoalah agar Tuhan menyediakan tenagakerja, kemahiran, dan kewangan yang mencukupi untuk organisasi Kristian dan gereja dalam kerja bantuan bencana mereka, dan agar terdapat lebih banyak kerjasama untuk meningkatkan kecekapan dan keberkesanan dalam pembinaan semula kehidupan dan rumah.

  • Berdoalah untuk menentang rasuah sistemik yang telah lama wujud di sektor awam dan swasta. Berdoalah untuk kebijaksanaan dan keberanian untuk sektor awam agar mereka tidak menyerah kepada rasuah, dan integriti untuk anggota sektor awam agar mereka tidak merasakan keperluan untuk meminta rasuah atau sebaliknya memberi sebarang keuntungan yang tidak adil.Комментарии


bottom of page