top of page

Hari ke-8: Tulis Doamu

Renungan 8 Hari - Perlindungan Rohani Oleh Ibubapa

Renungan:


Ambillah waktu untuk menulis doa yang dipersonalisasi untuk anak-anak Anda, berdasarkan janji-janji Tuhan dan keinginan-Nya untuk kesejahteraan dan pertumbuhan rohani mereka. Berikut adalah beberapa ayat Alkitab contohnya yang dapat Anda masukkan dalam doa Anda:


Dengan sepenuh hatiku aku telah mencari-Mu;

janganlah biarkan aku menyimpang daripada perintah-perintah-Mu. (Mazmur 119:10 AVB)


Kerana TUHAN sajalah yang mengurniakan hikmah,

dan daripada mulut-Nyalah datang pengetahuan serta pengertian. (Amsal 2:6 AVB)

Dia memulihkan jiwaku. Dia membimbingku ke jalan benar demi nama-Nya. (Mazmur 23:3 AVB)


Bersyukurlah dalam segala keadaan kerana inilah yang dikehendaki Allah daripadamu dalam Kristus Yesus. (1 Tesalonika 5:18 AVB)


Tuangkan isi hati Anda kepada Tuhan, ungkapkan keinginan dan kekuatiran Anda untuk anak-anak Anda. Doakan untuk masa depan mereka, masa dewasa mereka, dan hubungan mereka dengan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan mendengar doa Anda dan akan menjawab sesuai dengan kehendak-Nya yang sempurna.


Doa:


Bapa Surgawi, kami angkat anak-anak kami kepada-Mu. Kami berdoa untuk keselamatan mereka, pertumbuhan rohani, dan kesejahteraan mereka. Berilah kami kebijaksanaan dan kekuatan untuk membimbing mereka dalam jalan-Mu. Semoga mereka berjalan bersama-Mu sepanjang hidup mereka. Dalam nama Yesus, Amin.


Comments


bottom of page