top of page

Identiti: Tersembunyi Bersama Dengan Kristus (2)


Kolose 3:4 (TB) Apabila Kristus, yang adalah hidup kita, menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan.


Hidup anda dan saya tersembunyi bersama dengan Kristus. Maknanya, Yesus Kristus lebih mengenal diri kita berbanding kita mengenal diri kita sendiri. Ada bahagian tentang diri kita yang masih misteri bagi orang lain mahupun diri kita sendiri. Misteri atau rahsia ini hanya diketahui oleh Yesus Kristus. Hidup kita bukan sahaja tersembunyi bersama dengan Dia, tetapi Dia sendiri merupakan hidup kita.


Bilakah kita dapat melihat diri kita sendiri yang sebenarnya? Bilakah misteri tentang siapa kita ini dibongkarkan? Firman di atas telah menjawab. Ketika Yesus Kristus menyatakan diri melalui kedatangan-Nya yang kedua kali ke dunia, kita yang percaya pada-Nya juga akan menyatakan diri bersama dengan Dia dan penyataan ini terjadi dengan penuh kemuliaan. Pada waktu itulah kita akan melihat diri kita yang sebenarnya. Haleluyah!


Jadi, jangan biarkan sesiapapun atau hal apapun yang ada di dunia menentukan anda. Hanya Kristus dan firman-Nya yang mempunyai kuasa mutlak mendefinisikan siapa anda. Selama hidup di dunia, kita boleh diinspirasikan, dimotivasikan, diperbetulkan, ditegur dan dibimbing demi pertumbuhan, tetapi dunia tidak dapat memberikan kita identiti. Identiti kita tersembunyi bersama dengan Kristus.


Pr Roy Dinsim


Comments


bottom of page