top of page

Iman Pemazmur Menyebabkan Dia Tidak Goyah


“…Aku percaya kepada Allah dan aku tidak takut; aku memuji Dia kerana janji-Nya. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadapku?.…” Mazmur 56:5


Oleh kerana iman pemazmur didalam Tuhan maka dia secara peribadi tidak lagi merasa takut akan apa yang sedang dan akan mengancam dirinya, sebab dia percaya pada janji Tuhan kepadanya, hal ini telah menjadi kekuatan bagi hidupnya,sehingga pemazmur berkata kepada kita “...Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadapku?


Pemazmur percaya bahawa Tuhan akan menghancurkan para musuh-musuhnya pada hari akan datang, oleh itu dia tidak perlu takut dengan rancangan dan ancaman mereka. sebab Tuhan yang berpihak kepadanya akan membela dan menolong dirinya.


Dengan itu pemazmur berkata bahawa dia hanya percaya dan berharap hanya pada Tuhan untuk pertolongan dan pembelaan. Itulah sebabnya ancaman daripada musuhnya tidak dapat menghancurkan dirinya sebab Tuhan dipihak dirinya. oleh itu bagaimana dengan diri kita pada hari ini?


Pengalaman pemazmur terhadap kehadiran Tuhan didalam hidupnya ini adalah kesaksian yang nyata, hal ini telah menyebabkan hatinya tenang dan damai dalam hidupnya. Sekiranya pemazmur mengalami hal ini, maka itu kita pada hari ini juga pasti mengalami hal yang sama.


Oleh itu marilah kita bina hidup kita dalam Tuhan Yesus hari ini, sebab Dia Tuhan yang sama dahulu, sekarang dan akan datang...


Doa: Bapa yang di surga, saya datang kepadaMu, menyerahkan seluruh kehidupan saya hanya kepadaMu, sebab didalam Engkau hati saya pasti tenang dan damai, dengan itu bertaktalah dalam hidup saya, didalam nama Tuhan Yesus saya berdoa amin.


Pr Patrick Taie

Comments


bottom of page