top of page

Jangan Hakimi Orang dengan Tidak Adil


“…“Jangan hakimi orang dengan tidak adil, dan jangan berpihak kepada orang jahat.......” Mazmur 82:2


Mazmur ini mengajar para hakim dunia tentang pengadilan atau penghakiman merupakan hak mutlak Tuhan, oleh itu mereka perlu bergantung sepenuhnya pada kuasa Tuhan, untuk memberikan penghakiman dan pengadilan. Oleh itu para raja atau umat Tuhan perlu membuat keputusan yang bijaksana.


Tuhan telah memberi “pengajaran” kepada para raja dan para hakim untuk diikuti dan kewajiban yang mereka harus patuhi. Dengan itu mereka tidak boleh dengan sesuka hati membuat undang-undang mahupun menjalankan pemerintahan mereka dengan jalan dunia ini tetapi harus dijalankan di bawah bimbingan Tuhan.


Oleh itu pemazmur menegur para hakim-hakim tentang penghakiman mereka yang sering tidak adil, dan berpihak kepada orang jahat. Oleh itu pemazmur menasihat para hakim-hakim supaya menghakimi orang dengan adil dan bukan berpihak kepada orang jahat.


Sebab pada masa ini para hakim-hakim menutup mata dan telinga mereka terhadap bukti-bukti kesalahan yang ada. Mereka memperlakukan orang yang miskin, orang yang sengsara, anak yatim, dan orang yang melarat dengan tidak adil,.


Dengan itu pemazmur menuntut mereka agar menyelamatkan orang yang miskin daripada kuasa orang yang jahat. Dengan menggunakan kuasa mereka dengan baik, karena mereka dipertanggungjawabkan untuk membantu mereka.


Oleh itu bagaimana dengan diri kita pada hari ini? Apakah kita menghakimi orang lain dengan adil atau kita memutuskan untuk berpihak kepada orang membuat kesalahan? Marilah kita periksa diri kita agar kita tidak menghakim orang lain dengan tidak adil.


Doa: Bapa yang di surga, saya datang kepadaMu, saya memohon agar Engkau memberikan saya hikmat dalam menerima dan mendengar sesuatu perkara, agar saya tidak terjelumus didalam membuat keputusan yang tidak adil, didalam nama Tuhan Yesus saya berdoa amin.


Pr Patrick Taie

Comments


bottom of page