top of page

Jangan Membalas Kejahatan Dengan Kejahatan

"…Janganlah seorang pun membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kamu harus sentiasa berusaha untuk saling berbuat baik dan menolong semua orang....” 1 Tesalonika 5:15


Paulus memperingatkan jemaah Tesalonika supaya tidak ada seorang pun jemaah Tesalonika yang akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi sentiasa berusaha untuk berbuat yang baik terhadap setiap orang di antara mereka dan kepada semua orang.


Membalas kejahatan dengan kejahatan bukanlah perintah Tuhan, tetapi perintah Tuhan kepada semua orang yang percaya agar mengasihi semua orang seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Oleh itu kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan dan bukan dengan kejahatan.


Dengan itu selama kita masih berkesempatan lakukanlah kebaikan terhadap semua orang seboleh yang kita dapat.


Doa: Bapa yang di surga, saya datang kepadaMu, memohon agar Tuhan mengajar saya supaya mengasihi semua orang tanpa membezakan mereka, menurut status, latarbelakang atau bangsa, tetapi mengasihi mereka seperti Engkau mengasihi saya. didalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin.


Pr Patrick Taie

コメント


bottom of page