top of page

Janji TUHAN kepada Pemazmur


Tuhan berjanji kepada pemazmur bahawa Dia akan melindungi dirinya daripada segala bahaya dan menjaga dirinya supaya hidupnya akan sentiasa selamat. Selain itu, Dia juga akan melindungi dirinya ketika dia pergi dan balik, dari sekarang hingga selama-lamanya.


Janji Tuhan kepada pemazmur merangkumi segala aspek dalam kehidupan pemazmur, iaitu perlindungan daripada semua pengaruh-pengaruh yang jahat, daripada terik matahari yang panas yang tidak menyakitinya pada waktu siang, daripada hawa dingin dan kelembapan pada waktu malam dan sebagainya.


Oleh kerana janji perlindungan Tuhan ke atas kehidupan pemazmur, maka dia merasa aman dalam hatinya terhadap segala perkara. Ketakutan akan ancaman tidak lagi dapat menggugat perjalanan hidupnya. Dia dengan tenang dan yakin menghadapi segala perkara tanpa ragu.


Sebab Tuhan berjanji, “…melindunginya daripada segala bahaya; menjaga dia supaya hidupnya tetap selamat. TUHAN akan melindungi dia ketika dia pergi dan balik, dari sekarang hingga selama-lamanya…” Mazmur 121:7-8


Bagaimana dengan diri anda pada hari ini? Apakah anda merasa aman dalam hati anda pada saat ini? Jika “ya”, mengapa anda merasa aman dan jika “tidak”, apakah yang membuat anda merasa kuatir dan takut?


Ingat apa yang pemazmur katakan kepada kita dalam Mazmur 121:6-8, “TUHAN akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, yakni celaka akibat dosa dan kesukaran. Ia akan mencegah kejahatan yang engkau takuti dan akan menguduskan, menyingkirkan, atau meringankan celaka yang kau rasakan. Ia akan menjaga engkau dari melakukan kejahatan…”


Sekiranya Tuhan berjanji menjaga pemazmur pada masa lalu, Dia juga akan berjanji menjaga kita hari ini, sebab Dia Tuhan yang sama dahulu, sekarang dan selama-lamanya.


Doa: Bapa yang di surga, saya datang kepadaMu, berterima kasih kepadaMu kerana Engkau Tuhan yang berjanji menjaga saya dalam perjalanan hidup saya di dunia ini. Oleh itu, saya bersyukur kepadaMu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin.


Pr Patrick Taei

Comments


bottom of page