top of page

Kejadian dan Janji Berkat TuhanBacaan Alkitab: Kejadian 12 - 22


Aku akan membuat kamu menjadi suatu bangsa yang besar. Aku akan memberkati kamu dan menjadikan namamu hebat. Kamu akan menjadi suatu keberkatan! Kejadian 12:2


Kemudian TUHAN menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, “Kepada keturunanmu akan Aku kurniakan negeri ini.” Maka Abram membangunkan di sana sebuah mazbah bagi TUHAN, yang telah menampakkan diri kepadanya. Kejadian 12:7


Kisah Abraham dalam Kitab Kejadian adalah bukti janji belas kasihan Tuhan yang tidak terhingga. Tuhan berkata kepada Abraham dalam Kejadian 12:2, "Aku akan membuat kamu menjadi suatu bangsa yang besar. Aku akan memberkati kamu dan menjadikan namamu hebat. Kamu akan menjadi suatu keberkatan!" Walaupun Abraham dan Sarah sudah tua, janji Tuhan untuk memberikan keturunan seperti bintang di langit tidak pernah diabaikan.


Janji ini mencapai kemuncaknya dalam Kejadian 22, apabila Tuhan menguji iman Abraham melalui perintah untuk mengorbankan anaknya, Ishak. Namun, Tuhan yang setia menyediakan seekor anak domba sebagai korban pengganti.


Kisah Abraham mengajar kita tentang kebesaran janji belas kasihan Tuhan yang sentiasa dilaksanakan dalam rancangan-Nya. Dalam membaca Kejadian 12 hingga Kejadian 22, kita melihat bahawa janji Tuhan bukan sahaja mengenai keturunan, tetapi juga mengenai warisan, tanah, dan berkat yang melimpah. Ia adalah peringatan bahawa janji belas kasihan Tuhan tidak dibatasi oleh sempadan masa atau kemungkinan manusia.


Doa hari ini:

  1. Pertumbuhan dalam Ketaatan: Berdoalah agar kita dapat bertumbuh dalam ketaatan kepada Tuhan, supaya kita dapat mengalami janji-janji berkat-Nya dalam hidup kita.

  2. Kepimpinan Berkat: Meminta agar kita, seperti Abraham, boleh menjadi saluran berkat kepada orang lain di sekeliling kita, memberi kesaksian tentang kebaikan Tuhan.

  3. Percaya pada Janji Tuhan: Berdoa untuk kekuatan untuk terus yakin dengan janji belas kasihan Tuhan, walaupun dalam masa yang sukar, dan agar kita dapat hidup dengan harapan berdasarkan firman-Nya.

Comentarios


bottom of page