top of page

KejujuranTetapi bukan demikian yang kamu pelajari tentang Kristus, jika kamu telah mendengar-Nya dan diajar oleh-Nya, sebagaimana kebenaran itu dalam Yesus. Berkenaan kelakuanmu yang dahulu, kamu menyingkirkan dirimu yang lama, yang dirosakkan oleh hawa nafsu tipu daya; dan kamu diperbaharu dalam roh pemikiranmu; serta berubah kepada diri baru yang dicipta menurut teladan Allah dalam perbenaran dan kesucian sejati. Efesus 4:20-24


Mintalah Tuhan untuk keberanian yang sederhana untuk sentiasa bercakap benar. Semasa berpuasa dan berdoa, mintalah kepada Tuhan untuk menunjukkan kepada anda sebahagian daripada hati anda yang mungkin terperangkap dalam dusta atau bertolak ansur dengan dusta. Mintalah pertolongan Tuhan untuk meninggalkan pola pemikiran lama dan berjalan dalam kebenaran.


Doa:


Ya Tuhan,


Saya bersyukur kerana mesej dalam Kitab Efesus yang mengingatkan saya tentang kepentingan hidup dalam kejujuran. Saya mengakui bahawa kadangkala saya cenderung untuk menyembunyikan kebenaran atau memberikan maklumat yang tidak jujur ​​(namakan situasi atau contoh tertentu).


Tolong berikan saya keberanian yang sederhana untuk sentiasa bercakap benar, walaupun ia mungkin sukar atau menakutkan. Bimbing saya untuk hidup menurut kebenaran yang ada dalam Yesus, dan bantu saya untuk menyingkirkan pola pemikiran lama yang cenderung berdusta.


Ya Allah, tunjukkanlah kepada saya sebahagian dari hati saya yang mungkin tertutup dengan dusta atau menerima dusta. Tolonglah saya untuk hidup dalam kebenaran dan kejujuran yang sejati, supaya hidup saya mencerminkan sikapMu yang kudus.


Bapa, saya memohon pertolongan-Mu untuk menempuh jalan baru yang mencerminkan keperibadian-Mu. Biarlah aku diperbaharui dalam roh pemikiran, supaya hidup saya menjadi saksi yang jelas akan kebenaran dan kasih-Mu.


Terima kasih Tuhan, kerana Engkau sentiasa bersedia membantu dan memberi kekuatan kepada mereka yang berusaha untuk hidup dalam kejujuran. Semoga setiap langkahku membawa kemuliaan kepada-Mu dan mencerminkan kekudusan-Mu.


Dalam nama Yesus saya berdoa, amin.

bottom of page