top of page

Kesaksian Ibu Maria Dari Ba’Kelalan

Pelayanan Doa Gunung Murud

Pengalaman semasa 1973 Revival / Bethel Church.

bottom of page