top of page

Kesaksian Ibu Runguh Dari Ba’KelalanPelayanan Doa Gunung Murud

Mukjizat yang pertama di Buduk Tudal yang memberi makanan kepada 500 orang dan bagaimana Tuhan memberikannya lagu-lagu baru.

Opmerkingen


bottom of page