top of page

Kesatuan Gereja dalam Pandemik


Bacaan Alkitab: Yosua 14-24

“Kemudian berkatalah imam Pinehas bin Eleazar kepada bani Ruben, bani Gad dan bani Manasye: “Sekarang tahulah kami bahwa TUHAN ada di tengah-tengah kita...” (Yos 22:31)

Hari ini kita meneruskan perjalanan mengenal Tuhan melalui karya-karyaNya pada masa sekarang. Kepercayaan kita tidak berakar pada sejarah alkitabiah sahaja. Iman kita tidak boleh wujud dalam kekosongan. Iman kita terus dibina dengan mengalami tangan Tuhan dalam kehidupan kita hari ini.


Dalam bacaan hari ini, kita mengetahui bahawa selama tujuh tahun, kaum Ruben, kaum Gad, dan separuh suku Manasye membantu suku-suku lain menaklukkan musuh mereka. Mereka melakukannya dengan penuh ketaatan dan kemudian tibalah waktunya bagi mereka untuk kembali ke tanah mereka di sebelah timur Sungai Yordan. Sebelum menyeberangi Sungai Yordan, tentera mereka membina sebuah mezbah berdekatan dengan neraka.


Orang Israel bertindak setelah mendengar berita itu, memikirkan bahawa mezbah di sungai Yordan mewakili tempat pengorbanan dan penyembahan yang bersaing dengan khemah suci Tuhan di Silo. Syukur, perang dapat dihindari ketika suku-suku Timur menjelaskan bahawa mezbah adalah peringatan bagi generasi akan datang, dengan demikian secara damai menyelesaikan salah faham mengenai tujuan mezbah tersebut.


Walaupun terdapat pandemik Covid-19, kita telah menyaksikan kesatuan yang lebih besar antara gereja-gereja di Malaysia. Gereja- gereja yang lebih besar membantu gereja- gereja kecil secara kewangan, memberi pelajaran percuma tentang bagaimana melakukan pelayanan dalam talian di Zoom, di samping banyak hal yang lain. Acara dan seminar dikongsi secara bebas dan dapat diakses oleh banyak orang secara dalam talian. Gereja-gereja berdoa bersama, dengan teknologi yang memungkinkan gereja-gereja berkumpul dari empat penjuru negara ini.


Sungguh, kita dapat mengatakan bahawa “hari ini kita tahu bahawa TUHAN ada di tengah-tengah kita”, dan telah membawa kita lebih dekat daripada sebelumnya, ketika kita melayani Dia bersama.


Elder Lee Choong San, NECF


bottom of page