top of page

Melabur Dalam Harta Surgawi


Petikan Ayat: Matius 6:19-20; 25:1-30


Renungan Peribadi:


Ini adalah isu besar. Yesus sering bercakap tentang wang. Dia sangat mengambil berat tentang cara kita mengendalikan harta benda yang Dia letakkan dalam jagaan kita. Kepada orang yang mengendalikan wang Tuhan dengan baik, Yesus memberikan pujian yang luar biasa: “Bagus, hamba yang setia, masuklah ke dalam sukacita kebahagiaan tuanmu!” Sebaliknya, kepada orang yang mengurus wang Tuhan dengan buruk, Yesus mempunyai kecaman yang hebat: “Hai hamba yang jahat dan malas! Ambil wang itu daripadanya dan berikan kepda mereka yang tahu menggunakannya dengan baik.” (Mat 25:1-30).

Note: Three heavenly treasures we should start investing in today: i/Heart, ii/People, & iii/God’s Presence.


Bersedia Mengumpul Mahkota Anda di Sorga

(Ready to Collect Your Crowns in Heaven)

Tuhan telah menjanjikan mahkota kepada semua yang “mencintai dan menantikan kedatanganNya,” tetapi ada mahkota lain untuk diberikan kepada Yesus. Ganjaran mahkota ini bukan “harta” yang kita simpan di Sorga untuk kegunaan masa depan kita (Mat 6:19-21). Ia juga bukan penentu berapa banyak tanggungjawab yang akan atau tidak akan kita miliki di Sorga (Mat 25:14-30). Semua itu adalah objek surgawi yang akan kita terima dan kemudian diletakkan di kaki Yesus:


-Mahkota Kemuliaan & Sukacita atau Mahkota Pemenang Jiwa

(Filipi 4:1, & 1 Tesalonika 2:17-20)


-Mahkota Menang Ujian & Kekal Disiplin Diri

(1 Kor 9:24-27 & 2 Tim 2:5-7)


-Mahkota Kebenaran atau Mahkota Mencintai Kedatangan Tuhan

(2 Tim 4:6-8)


-Mahkota Kehidupan atau Mahkota Martir

(Yak 1:12 dan Why 2:10)


-Mahkota Kemuliaan atau Mahkota Gembala

(1 Pet 5:1-4)


Soalan Aplikasi: Saudara, apakah kesedaran dan keinsafan akan kebenaran firman Tuhan itu, membuat anda ingin :-

  • bertobat dari mencari hal-hal duniawi?

  • ganti harta-harta duniawi dan cinta terhadapnya, kepada cinta yang lebih dalam kepada Yesus?

  • atur ulang prioritas anda?


Doa: Bapa kami yang ada di syorga, dimuliakanlah nama-Mu; Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam syorga. Berilah kami rezeki pada hari ini; dan ampunilah kesalahan kami; seperti kami pun mengampuni, yang bersalah pada kami; Dan jangan lah masukkan kami ke dalam pencobaan; tetapi bebaskanlah kami, dari yang jahat.


Amin.

Pr. Roland Satu Ukab

bottom of page