top of page

Memenuhi Keperluan Kehidupan Kerohanian


MATIUS 4:4 Tetapi Yesus menjawab: “Ada tertulis: Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Yahweh.”


Kehidupan kita bukan tentang makan dan minum saja tapi kita punya kehidupan kerohanian dimana kita memerlukan bukan saja roti tapi firman Tuhan yang menghidupkan Roh dan jiwa kita. Untuk memenuhi keperluan kehidupan kerohanian ini kita harus merenungkan Firman Tuhan setiap hari.

Mazmur 1:1-3 mengatakan “ Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat TUHAN, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon, yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya; apa saja yang diperbuatnya berhasil.”


Tetapi pada waktu ini orang Kristen bahkan orang percaya sangat sukar memenuhi keperluan kerohanian masing-masing oleh karena pengaruh media sosial yang banyak mengambil tempat dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita tidak ada masa merenungkan firman Tuhan. Kesedaran yang kurang membuatkan kita lemah dan mudah tergoda dengan pelbagai gangguan yang ada. Hal ini membuatkan umat Tuhan mulai menjauh sehingga kurang berminat dengan firman Tuhan.


MAZMUR 86:11-13 Tunjukanlah kepadaku jalan-Mu, ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu; bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepada-Mu, ya Tuhan Yahwehku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya; sebab kasih setia-Mu besar atas aku, dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah.


Doa Hari Ini:

1. Untuk memenuhi keperluan kehidupan rohani umat Kristen, kita berdoa mohon kepada Tuhan supaya ada kesedaran dan roh yang takut akan Tuhan didalam hati orang percaya, berdoa kepada Tuhan supaya umatnya dapat melihat kebesaran Tuhan dan mensyukuri kehidupan yang baik walaupun masih jauh dari Tuhan.

2. Berdoa supaya orang Kristen yang percaya punya kerajinan untuk merenungkan firman Tuhan setiap hari, mencari wajah-Nya dengan membaca firman dan berdoa sehingga menemukan kebenaran bahawa Tuhan Yesus adalah juruselamat kepada kehidupan yang kekal.

3. Doakan supaya orang Kristen punya kerinduan untuk mencari wajah-Nya, rajin beribadah dan punya kehausan untuk pertemuan dan berada di persekutuan orang percaya, doakan supaya ramai orang dipulihkan dan kembali kejalan Tuhan.


Julina, SBA

Comments


bottom of page