top of page

Menemukan Hikmat dalam Kekacauan



Wahyu 5:5-6 (AVB) Kemudian salah seorang tua-tua itu berkata kepadaku, “Jangan menangis. Lihatlah! Singa daripada suku Yehuda, Tunas Daud, telah menang. Dia dapat membuka gulungan naskhah itu dan memecahkan tujuh materai dan membuka gulungan naskhah itu.” Selepas itu kulihat Anak Domba berdiri di tengah-tengah takhta itu, dikelilingi oleh keempat-empat makhluk dan para tua-tua. Anak Domba itu, yang kelihatan sudah disembelih, mempunyai tujuh tanduk dan tujuh mata, iaitu tujuh Roh Allah yang telah dihantar ke seluruh dunia.


Kitab Wahyu sering digambarkan sebagai penglihatan yang penuh dengan simbol dan makna tersembunyi. Ayat ini mengajar kita tentang pentingnya mencari hikmah dan kefahaman di tengah-tengah kekacauan dan tanda-tanda yang sukar difahami.


Seperti Anak Domba yang muncul di tengah-tengah penglihatan, kita juga dipanggil untuk menumpukan mata kita kepada Kristus. Apabila dunia berasa keliru dan sukar untuk difahami, kita mesti mencari kebijaksanaan daripada Tuhan untuk memahami rancangan-Nya dan menghadapi cabaran dengan yakin.


Doa:

Ya Allah, dalam dunia yang sering penuh huru-hara dan ketidakpastian, bimbinglah kami untuk mencari hikmah-Mu. Kami tahu bahawa Engkau mempunyai rancangan yang lebih besar di sebalik segala-galanya. Tolonglah kami untuk tetap setia pada iman kami, dan jangan biarkan kami hanyut oleh kekeliruan atau ketakutan. Tunjukilah kami cara mengarahkan pandangan kami kepadaMu, agar kami sentiasa berpandangan jelas dalam menghadapi kehidupan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, Amin.


 

Penjelasan ayat Wahyu 5:5-6


Dalam bab 5 Kitab Wahyu, penglihatan Yohanes menerangkan tentang Singa dari suku Yehuda dan Anak Domba adalah sebahagian daripada peristiwa di syurga yang melibatkan pembukaan gulungan dengan tujuh meterai. Ini adalah gambaran simbolik yang mendedahkan penggenapan dan kuasa Kristus dalam rancangan keselamatan dan penghakiman. Mari kita huraikan maksud setiap elemen penting dalam pelajaran ini:


1. Singa dari suku Yehuda, Tunas Daud

Ini adalah imej simbolik Yesus Kristus. Singa adalah simbol kuasa dan kewibawaan, manakala suku Yehuda merujuk kepada keturunan Daud, nenek moyang raja-raja Israel. Tunas Daud merujuk kepada janji kedatangan Mesias daripada keturunan Daud. Singa dari suku Yehuda mewakili Yesus sebagai Raja dan Penebus yang memenuhi peranan Mesias yang dijanjikan.


2. Skrol dan Meterai

Skrol ini mewakili rancangan keselamatan tersembunyi Tuhan. Meterai pada skrol mungkin mewakili meterai atau tanda kuasa dan kesahihan. Yesus adalah satu-satunya yang berhak untuk membuka dan memahami rancangan keselamatan ini kerana Dia adalah Raja dan Penebus yang sempurna.


3. Anak Domba berdiri di tengah-tengah takhta

Anak Domba merujuk kepada Yesus Kristus sebagai korban tebusan yang mati untuk dosa manusia. Anak Domba ini mempunyai tujuh tanduk dan tujuh mata, yang merupakan imej simbolik Roh Kudus. Tanduk mewakili kuasa, dan mata mewakili pengetahuan atau penglihatan. Dalam hal ini, tujuh tanduk dan tujuh mata mewakili kesempurnaan kuasa dan pengetahuan Roh Kudus.


4. Makhluk dan Para tua-tua

Empat makhluk hidup dan para tua-tua adalah gambaran simbolik roh dan pemimpin rohani di hadapan takhta Tuhan. Mereka adalah sebahagian daripada persekutuan syurgawi yang memuji dan menyembah Tuhan.


Pada asasnya, bab ini menerangkan Yesus Kristus sebagai Penebus yang mempunyai kuasa dan otoriti untuk membentangkan rancangan keselamatan Tuhan dan melaksanakannya. Gambaran tentang Anak Domba yang disembelih merujuk kepada pengorbanan-Nya untuk keselamatan umat manusia. Keseluruhan penglihatan ini menunjukkan betapa pentingnya peranan Yesus Kristus dalam rancangan keselamatan dan penghakiman Tuhan.

Comments


bottom of page