top of page

Mengalahkan PencubaanBacaan Alkitab : Matius 6 :5-15


“Janganlah biarkan kami tergoda, tetapi selamatkanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang empunya kerajaan, kekuasaan dan kemuliaan selama-lamanya. Amin. Matius 6:13


Tidak seorang pun manusia mampu bertahan di dalam pencubaan jika bukan dari kekuatan penyertaan Allah. Kuasa si jahat tidak dapat dilawan jika bukan dari kuasa Allah sendiri. Tetaplah berdiri teguh dan berharap sepenuhnya di dalam kekuatan Allah ketika kita menghadapi pencubaan dan cabaran hidup.


Bahan Doa

1. Doakan semua perancangan-perancangan dan program yang sudah disusun atur di dalam takwim kesemua wilayah SIB/BEM supaya melalui program ini, jemaah Tuhan semakin bertambah, semakin bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus, semakin giat melayani Tuhan untuk kemuliaan Tuhan.

2. Doakan semua pemimpin-pemimpin di peringat pusat SIB/BEM, di peringkat kawasan/zon/daerah juga di peringkat gereja supaya mereka dapat melakukan tugas dan pelayanan mereka melaksanakan semua program yang telah ditetapkan dengan baik melalui tuntunan Roh Allah.

3. Doakan juga organisasi pemimpin di peringkat sidang dapat berfungsi dengan baik dan maksimal seperti yang sepatutnya. Sidang dapat memberikan kerjasama sepenuhnya kepada kepimpinan di zon/kawasan/daerah dan di peringkat sidang.


Doa Puasa Kebangsaan 31 Hari, Sidang Injil Borneo (SIB/BEM)

(Sabah, Sarawak, Semenanjung)Comments


bottom of page