top of page

Mengasihi Disiplin


Sesiapa yang menyukai didikan, menyukai pengetahuan, tetapi sesiapa yang membenci teguran adalah bodoh. Amsal 12:1


Jika kamu ingin mahir dalam sesuatu, ia memerlukan disiplin. Jika kamu bermain alat muzik, kamu harus berlatih, jika kamu bermain sukan kamu harus berlatih dan makan dengan betul untuk menjadi lebih baik. Untuk berkembang dalam mana-mana bidang dalam hidup, kamu harus mampu mendisiplinkan diri.


Jika kamu ingin menjadi individu yang berkarakter, kamu harus mengasihi disiplin. Disiplin bukanlah perkara mudah dan pastinya bukanlah sesuatu yang menyeronokkan. Disiplin adalah usaha yang sukar. Tetapi jika kamu ingin belajar, berkembang, dan menjadi lebih baik, kamu harus belajar untuk mengasihi disiplin.


Itulah yang ayat ini galakkan untuk kita lakukan. Menjadi lebih baik dalam apa-apa pun, kita harus merangkul teguran dan mengasihi disiplin. Apabila kita melakukannya, kita akan belajar dan berkembang.


Keputusan-keputusan kecil yang kamu buat yang membezakan kamu dari yang lain. Oleh itu, putuskan bahawa kamu akan mendisiplinkan diri untuk membuat pilihan yang baik. Pilihan-pilihan tersebut yang menentukan di mana kamu akan berada dalam hidup.


Doa:

Tuhan, saya bersyukur atas hikmat yang Engkau ajarkan melalui kata-kata ini. Kurniakanlah kepada saya semangat dan kekuatan untuk mengasihi dan mengamalkan disiplin dalam kehidupan saya. Bimbinglah saya untuk membuat pilihan yang bijak, agar saya dapat berkembang dan menjadi individu yang lebih baik. Dalam Tuhan Yesus saya berdoa, amin.


Student Devo

コメント


bottom of page