top of page

Menghidupi Identiti (2)


Kolose 3:5-7 (TB) Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala, semuanya itu mendatangkan murka Allah [atas orang-orang durhaka]. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya.


Jadi, bagaimanakah kita mematikan segala sesuatu yang duniawi di dalam diri kita? Dalam renungan yang lalu, segala sesuatu yang duniawi di dalam diri kita itu digambarkan sebagai akar yang perlu dimatikan supaya tidak bertumbuh lagi dan akhirnya dapat mengelakkan kesan luaran yang lebih buruk.


Hal ini perlu ditangani kerana sifat duniawi ini mendatangkan murka Allah khususnya terhadap orang-orang durhaka - golongan orang yang masih hidup di dalamnya. Perhatikan bahawa Allah melalui Paulus tidak mengaitkan identiti kita dengan sifat duniawi ini. Paulus mengaitkan sifat duniawi ini dengan orang-orang durhaka, bukan orang-orang percaya. Mengapa? Ini kerana sifat duniawi ini merujuk kepada hal yang "dahulu" ; "Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya".


Apa yang Yesus lakukan dengan hidup kita yang dahulu? Yes benar! Yesus telah menyalibkannya! Saat Yesus disalibkan 2000 tahun yang lalu, sebenarnya hidup lama kita iaitu identiti lama kita dan dosa kita turut sama disalibkan! Jadi bukan kita dan usaha kita yang telah mematikan segala sesuatu yang duniawi tetapi Yesus dan usaha-Nya semata-mata! Dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan mampu. Kita perlu Yesus Kristus sebagai pembebas kita dari segala sesuatu yang duniawi dan melepaskan kita dari cengkeraman identiti yang lama.


Melalui karya Yesus Kristus ini, hidup lama (identiti lama) kita telah dihapuskan dan kita dibangkitkan dengan identiti yang baru yang tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah (Kol 3:1-4). Yesuslah yang telah mencabut akar duniawi ini daripada kita, Haleluyah! Tetapi mengapa Paulus masih memerintahkan kita untuk mematikan segala sesuatu yang duniawi jika Yesus telah melaksanakannya? Ini kerana demikianlah caranya kita menghidupi identiti baru yang telah Yesus berikan kepada kita (Kol 3:5). Apa yang Yesus telah lakukan, kita perlu isytiharkan pada hari ini.


Tidak dapat dinafikan bahawa sifat duniawi berkaitan dengan hidup lama kita dahulu masih mengganggu kita kerana masih terdapat dalam memori kita, namun ingatlah bahawa sifat itu bukanlah dari kita dan bukanlah identiti kita. Hal yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang (2 Kor 5:17). Kenyataan identiti dan hidup kita sekarang sudah berubah. Hidupilah sekarang, bukan dahulu.


Pr Roy Dinsim


Comments


bottom of page