top of page

Menjadi Teladan Kepimpinan

Renungan Untuk Bapa

1 Timotius 3:4-5


Dia mesti tahu mengurus rumah tangganya dengan baik dan mendidik anak-anaknya supaya bersikap taat dan hormat. (Jika seseorang tidak tahu mengurus rumah tangganya sendiri, bagaimanakah dia hendak mengurus jemaah Allah?)


Ringkasan: Mencontohi kepimpinan yang baik dalam rumah tangga melibatkan menjadi teladan kasih sayang, pengampunan, dan kerendahan hati, serta menunjukkan integriti dan tanggungjawab dalam tindakan dan keputusan anda. Ini juga termasuk mengajar anak-anak anda nilai dan prinsip yang penting dalam kehidupan.


Aplikasi Harian: Menjadi contoh yang baik dalam tingkah laku dan keputusan. Berusaha untuk menjadi contoh kasih sayang, pengampunan, dan kerendahan hati. Ajar anak anda kepentingan integriti dan tanggungjawab. Bincangkan dengan mereka cabaran yang mereka hadapi dan bagaimana mereka boleh mengatasi masalah ini dengan cara yang sesuai dengan ajaran Kristus.


Doa: Tuhan, bantulah saya untuk memimpin keluarga saya dengan bijak. Berilah aku kekuatan dan ketabahan untuk menjalani kehidupan mengikut kehendak-Mu. Dalam Nama Tuhan Yesus, Amin.

Comments


bottom of page