top of page

Menjaga Hati dalam Kebenaran


Amsal 4:23 (AVB)

"Jagalah hatimu lebih daripada segalanya, kerana dari situlah terpancar mata air kehidupan."


Peribahasa mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga hati dengan teliti. Hati adalah pusat perasaan, fikiran dan niat kita. Ayat ini mengajar bahawa hati yang baik dan suci adalah sumber kehidupan yang sebenar.


Apa yang kita benarkan untuk masuk dan bertumbuh dalam hati kita akan mempengaruhi seluruh hidup kita. Ini adalah seruan untuk menjaga fikiran dan perasaan kita dalam kebenaran dan kebaikan, supaya apa yang kita lakukan dan ucapkan datang dari hati yang ikhlas dan murni.


Doa:

Ya Tuhan, bimbing kami untuk memilih apa yang kami biarkan mempengaruhi hati dan fikiran kami. Bantulah kami untuk menyuburkan kebenaran dan kebaikan dalam hati kami, agar segala tindakan dan perkataan kami datang dari sumber kehidupan yang sebenar. Berilah kami kekuatan untuk mengatasi godaan dan pengaruh negatif yang boleh mencemarkan hati kami. Semoga hati kami menjadi tempat di mana Anda boleh bekerja dan mengalirkan kehidupan yang betul. Dalam nama Yesus kami berdoa, Amin.


 

Penjelasan Amsal 4:23


Amsal 4:23 adalah ayat yang mempunyai makna mendalam tentang pentingnya menjaga hati kita dengan berhati-hati, kerana hati adalah pusat perasaan, fikiran dan niat kita. Berikut penjelasan lebih lanjut tentang maksud ayat ini:


1. "Jagalah hatimu lebih daripada segalanya, "

Ini adalah panggilan untuk memberi perhatian khusus dan teliti kepada keadaan hati kita. Dalam kehidupan, kita mungkin menjaga pelbagai aspek seperti kesihatan fizikal, kewangan, dan perhubungan, tetapi hati kita juga perlu diambil serius. Ayat ini menekankan bahawa menjaga hati adalah lebih utama daripada apa-apa yang kita jaga, kerana semua aspek kehidupan kita berasal dari hati kita.


2. "kerana dari situlah terpancar mata air kehidupan."

Ayat ini menggunakan simbolik mata air sebagai lambang kehidupan yang mengalir. Mata air ialah sumber air tawar yang memberi kehidupan kepada tumbuhan dan hidupan di sekelilingnya. Dalam konteks ayat ini, hati yang terpelihara dan baik adalah sumber kehidupan rohani, fikiran yang jernih dan perasaan yang sihat. Apabila kita menjaga hati kita dengan baik, ia mempengaruhi semua aspek kehidupan kita.


Maksud ayat ini ialah hati adalah aspek yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dari hati kita lahir fikiran, tindakan dan sikap kita. Jika hati kita kotor, keputusan dan tindakan kita juga akan terjejas. Oleh itu, kita mesti menjaga hati kita daripada pengaruh negatif seperti dosa, kebencian, cemburu, dan rasa tidak puas hati. Hati perlu diberi makan dengan Firman Tuhan, doa, dan komuniti yang menyokong pertumbuhan rohani.


Ayat ini mengajar bahawa perhatian dan pelaburan dalam keadaan hati kita adalah sangat berharga. Apabila hati kita terjaga dan dirahmati Tuhan, hidup kita akan terpancar dengan mata air kehidupan yang memberi pengaruh positif kepada diri kita dan orang sekeliling.

Comments


bottom of page