top of page

Orang yang Percaya Berlindung pada Tuhan


“…Orang yang berlindung kepada Yang Maha Tinggi, orang yang tinggal di bawah naungan Yang Maha Kuasa, dapat berkata kepada-Nya, “Engkaulah pembelaku dan pelindungku. Engkaulah Allahku; aku percaya kepada-Mu.”......” Mazmur 91:1-2


Mazmur ini menceritakan tentang ketetapan hati pemazmur yang meletakkan Tuhan sebagai tempat perlindungan dirinya. Pemazmur berkata kepada kita bahawa, "Tuhan adalah pembela dan pelindung bagi dirinya, dan kepadaNyalah dia mempercayai dirinya."


Sebab Dia menyelamatkan diri mereka daripada segala bahaya yang tersembunyi dan juga daripada semua penyakit yang mematikan. Dia melindungi mereka seperti burung yang mengembangkan sayapnya terhadap anak-anaknya.


Itulah sebabnya pemazmur berkata bahawa padaNyalah mereka bergantung sepenuhnya, untuk melindungi diri mereka. Didalam naunganNya mereka memperolehi keamanan dan ketenteramanan didalam hidup mereka, sewaktu mereka tinggal di bawah naunganNya.


Bagi orang yang percaya, mereka memilih untuk berlindung dan tinggal dalam naungan Tuhan yang Mahakuasa. Mereka mempercayai diri mereka sepenuhnya kepada Tuhan untuk menjadi pelindung hidup mereka. Dengan kata lain, Dia adalah tempat perteduhan bagi mereka untuk selama-lamanya.


Memilih Tuhan sebagai tempat perlindungan bagi diri kita pada hari ini merupakan keputusan yang sangat tepat, sebab didalamNya kita dapat memperolehi segala hal yang kita perlukan atau inginkan bagi kehidupan kita pada hari ini.


Oleh itu jadilah pemazmur sebagai teladan bagi hidup kita pada hari ini, dengan bernaungan sepenuhnya pada Tuhan.


Doa: Bapa yang di surga, saya datang kepadaMu, memuji namaMu kerana menjadi tempat saya bernaun dan berlindung dalam mehadapi berbagai cabaran dan ancaman hidup ini. didalam nama Tuhan Yesus saya berdoa amin.


Pr Patrick Taie

bottom of page