top of page

Pembebasan dari Dosa


Tetapi kini aku gembira, bukan kerana kamu bersedih, tetapi kerana kesedihanmu itu membawa taubat. Ertinya, memanglah kamu bersedih, tetapi hal itu selaras dengan kehendak Allah, maka kami tidaklah merugikanmu.

Kesedihan yang selaras dengan kehendak Allah membawa taubat dan penyelamatan, maka tidak harus disesali. Sebaliknya, kesedihan dari dunia ini membawa maut.

2 Korintus 7:9-10


Dalam ayat ini, Rasul Paulus menyatakan kegembiraannya bukan kerana orang Korintus bersedih, tetapi kerana kesedihan mereka telah membawa mereka kepada pertobatan. Mereka mengalami "dukacita Ilahi," iaitu kesedihan yang timbul daripada kesedaran akan dosa dan kesalahan mereka di hadapan Tuhan.


Kesedihan Ilahi menghasilkan pertobatan yang membawa kepada keselamatan tanpa penyesalan. Taubat ini adalah perubahan hati dan kehidupan yang ikhlas, dengan niat untuk meninggalkan dosa dan hidup menurut kehendak Tuhan. Pertobatan sejati membawa pengampunan dan pemulihan hubungan yang benar dengan Tuhan.


Sebaliknya, terdapat "dukacita duniawi" yang mengakibatkan kematian. Kesedihan duniawi didorong oleh faktor duniawi, seperti penyesalan yang terhad kepada akibat negatif atau perasaan bersalah yang hanya sementara. Kesedihan sedemikian tidak membawa perubahan sebenar atau pemulihan rohani, tetapi sebaliknya mengakibatkan kemusnahan rohani atau kematian.


Dalam konteks ini, kita diajak untuk merenung kembali sikap kita terhadap dosa dan kesilapan. Adakah kita merasakan kesedihan Ilahi, iaitu kesedihan yang mengarahkan kita kepada pertaubatan dan kehidupan taat kepada Tuhan? Atau adakah kita terperangkap dalam kesedihan duniawi, hanya merasa bersalah sementara tanpa perubahan yang nyata?


Marilah kita berdoa agar Tuhan membantu kita merasakan kesedihan Ilahi, supaya kita boleh bertaubat dengan ikhlas dan hidup dalam keselamatan tanpa penyesalan. Semoga Allah membolehkan kita meninggalkan dosa, hidup menurut kehendak-Nya, dan mengalami pemulihan dan pengampunan-Nya.


Doa:

Ya Tuhan, saya bersyukur atas cintaMu yang mengajak saya bertaubat. Saya tahu bahawa saya tidak sempurna dan sering melakukan dosa di hadapan-Mu. Tuhan, bantulah saya untuk merasakan kesedihan yang datang dari-Mu ketika saya berbuat dosa, agar saya benar-benar bertaubat.


Saya percaya bahawa Yesus telah mati dan bangkit semula untuk menebus dosa saya, dan di dalam Dia, saya bebas daripada hukuman dan kutukan dosa. Biarkan saya hidup dengan keyakinan bahawa saya telah diampuni dan dikasihi sepenuhnya dalam Kristus, sementara masih mencari kesedihan yang datang daripada-Mu yang membawa perubahan dan pembaharuan dalam hidup saya.


Ya Tuhan, bantulah saya untuk tetap teguh dalam iman kepada-Mu dan yakin akan janji-janji-Mu. Biarkan saya hidup dalam ketaatan kepada-Mu dan merenungkan firman-Mu setiap hari. Jangan biarkan saya tergoda dengan kesedihan yang datang dari dunia, yang hanya membawa maut dan kepahitan.


Maafkan saya jika saya jatuh dan bantu saya untuk bangkit semula. Jadikan saya seorang yang rendah hati dan terus mencari kehendak-Mu dalam hidup saya. Semoga hatiku tetap peka terhadap pelanggaran terhadap-Mu, dan semoga saya selalu merindukan pertobatan yang membawa keselamatan tanpa penyesalan. Amin.

Comments


bottom of page