top of page

Pemberian Roh


Tetapi Roh Kudus memberi seseorang kurnia tertentu untuk kebaikan semua.

Ada yang diberi kurnia oleh Roh Kudus untuk berbicara dengan penuh hikmah, dan ada pula yang dikurniai Roh Kudus untuk berbicara tentang pengetahuan.

Ada juga yang dikurniai dengan keteguhan iman, ada yang diberi kurnia kebolehan untuk menyembuhkan orang sakit daripada Roh yang sama.

Kepada yang lain diberi kurnia untuk mengerjakan mukjizat, ada yang diberi kebolehan bernubuat dan menyampaikan perkhabaran daripada Allah. Juga ada mereka yang dikurniai kebolehan untuk membezakan roh-roh. Ada juga mereka yang diberi kurnia untuk bertutur dalam pelbagai lidah, dan ada pula yang diberi kurnia untuk mentafsirkan lidah-lidah itu.

Namun Roh yang satu dan sama mengerjakan semua ini, Roh Kuduslah yang mengagih-agihkan kurnia yang berlainan menurut kehendak-Nya. 1 Korintus 12:7-11


Ayat ini dalam 1 Korintus 12:7-11 menerangkan tentang karunia Roh Kudus yang diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Setiap orang yang mempunyai hubungan peribadi dengan Tuhan diberikan karunia rohani untuk kebaikan bersama, iaitu untuk membina dan menguatkan gereja serta melayani orang lain dengan kasih Tuhan.


Karunia rohani ini termasuk kebijaksanaan, pengetahuan, iman, karunia penyembuhan, melakukan mukjizat, bernubuat, membezakan roh, bercakap dalam bahasa lidah, dan menterjemah. Semua karunia ini diberi kuasa oleh Roh Kudus yang sama. Setiap orang diberikan karunia ini mengikut kehendak dan rancangan Tuhan.


Dalam doa, kita boleh meminta Tuhan untuk mendedahkan karunia rohani yang telah Dia berikan kepada kita. Kita juga boleh meminta Dia untuk memperkasakan kita sepenuhnya untuk menggunakan karunia itu dalam misi-Nya untuk mencapai, menebus, dan memperbaharui dunia dengan kasih dan kuasa-Nya yang tidak terhingga.


Doa:

Ya Tuhan,

Saya bersyukur atas janji-Mu untuk memberikan karunia rohani kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Saya meminta agar Engkau menyatakan karunia rohani yang telah Engkau anugerahkan kepada saya.


Bukalah mata hati saya, ya Tuhan, agar saya dapat mengenali karunia yang telah Engkau berikan. Bantu saya untuk memahami dengan jelas cara saya boleh menggunakan karunia ini untuk membina gereja dan melayani orang lain dengan kasih dan kuasa-Mu.


Perkasakan saya dengan Roh-Mu yang kuat supaya saya dapat menggunakan sepenuhnya karunia rohani tersebut dalam misi-Mu untuk mencapai, menebus, dan memperbaharui dunia ini dalam nama Yesus. Jadikan saya alat-Mu untuk menyatakan kasih-Mu, memberikan penyembuhan, mengisytiharkan Firman-Mu, dan berkhidmat dengan rendah hati.


Saya menyerahkan sepenuhnya kepada-Mu, ya Tuhan, dan memohon agar saya menjadi saluran terbuka bagi Roh-Mu yang berkuasa dan memberkati. Semoga pemberian yang Engkau berikan digunakan dengan bijaksana untuk kemuliaan dan kebaikan bersama.


Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin.

bottom of page