top of page

Perkahwinan Yang Berjaya

Hari 3: Menang Dalam Perkahwinan Melalui Kerendahan Hati


"Janganlah lakukan apa pun kerana kepentingan diri sendiri atau keangkuhan. Dalam kerendahan hati biarlah setiap orang menganggap yang lain lebih tinggi daripada dirinya.Tiap-tiap seorang daripada kamu janganlah menjaga kepentingan diri sahaja, jagalah juga kepentingan orang lain." Filipi 2:3-4 (AVB)


Keangkuhan memilih sikap dan tindakan dunia, dan berusaha untuk selalu benar. Keangkuhan mencari jalan sendiri dan bersukacita saat orang lain dibuktikan bersalah. Keangkuhan juga menyumbang kepada perlakuan yang tidak adil dan pengelolaan yang buruk dalam perkahwinan. Keangkuhan menciptakan titik buta, mencegah pasangan suami isteri melihat kesalahan yang mereka lakukan, dan menyumbang tindakan dan tabiat yang menyebabkan permasalahan tanpa henti dalam perkahwinan. Keangkuhan adalah bertentangan daripada kerendahan hati, dan ia adalah tunjang dari banyak konflik perkahwinan yang tidak diselesaikan.


Rasul Petrus mengarahkan kita untuk berselubung dengan kerendahan hati satu sama lain (1 Petrus 5:5). Melakukan perkara ini sama seperti memakai pakaian kita setiap hari — kita melakukannya untuk menutupi apa yang paling berharga bagi kita, iaitu tubuh kita. Ketika kita berselubung dengan kerendahan hati sebagai suami isteri, kita melindungi hubungan manusiawi yang paling dekat dengan kita, iaitu perkahwinan kita. Kita melindunginya dari rasa cemburu, pertengkaran, iri, kepahitan, kebencian, ketidakmaafan, serta fikiran dan perasaan negatif yang merendahkan pasangan dan perkahwinan kita. Berselubung dengan kerendahan hati memberikan ruang bagi kita untuk saling melayani melalui iman dan kasih. Memberikan dan menerima pengampunan menjadi lebih mudah ketika kerendahan hati aktif dalam perkahwinan kita. Ia menjadi suatu kehormatan daripada beban untuk memperhatikan kepentingan pasangan kita di atas kepentingan diri kita sendiri ketika kerendahan hati bekerja dalam perkahwinan kita.


Dunia ingin kita berfikir bahwa kerendahan hati adalah kelemahan. Dunia ingin kita menyimpan dendam terhadap satu sama lain selama berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun. Kerendahan hati telah disalah faham sebagai tiada harga diri, tiada harapan, atau tidak berdaya. Namun, ketika kita melihat kerendahan hati dari sudut pandang Alkitab dan bagaimana hal itu ditunjukkan dalam kehidupan Paulus, Daud, Yusuf, dan bahkan Yesus, kita melihat bahwa kerendahan hati bermaksud rendah hati, lemah lembut, dan rendah diri. Individu-individu ini merendahkan diri mereka sendiri sehingga orang lain dapat diangkat. Mereka menyangkal diri mereka sendiri sehingga orang lain dapat merasakan kebebasan dalam Kristus.


Ketika kerendahan hati diaplikasikan secara konsisten dan terus-menerus dalam perkahwinan kita. Setan tidak akan pernah menang. Dia tidak akan dapat memainkan kita melawan pasangan kita atau menggunakan saat kekecewaan dan ketidakpuasan sebagai titik masuk untuk menimbulkan ketidakharmonian. Kerendahan hati menciptakan ikatan yang lebih kuat antara kita dan pasangan kita, memberikan dukungan yang diperlukan agar perkahwinan kita berkembang maju.


Soalan Renungan:


Dalam cara apa kita dapat menunjukkan kerendahan hati dalam perkahwinan kita terhadap pasangan kita?


Doa Bersama:


Ya Allah, kami bersyukur karena kami mengerti betapa pentingnya kerendahan hati dalam perkahwinan. Kami mohon agar Engkau mengaruniakan kami kemampuan untuk mengasihi pasangan kami dengan kerendahan hati. Bantu kami untuk tidak membiarkan keangkuhan menguasai kami, tetapi melindungi hubungan perkahwinan kami dengan kerendahan hati yang Engkau berikan. Bantu kami untuk mengutamakan kepentingan satu sama lain dan melihat pasangan kami dengan penghargaan dan penerimaan. Dalam nama Yesus kami berdoa, Amin.

Comments


bottom of page