top of page

Persoalan hati Zakharia


Zakharia berkata kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku akan mengetahui tentang hal ini? Sebab, aku ini sudah tua dan istriku juga sudah lanjut usia.....” Lukas 1:18


Sewaktu imam Zakharia menerima berita yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepadanya persoalan yang timbul didalam hatnya bukanlah “pujian kepada Tuhan..”. tetapi yang timbul dalam hatinya adalah “…Bagaimanakah aku akan mengetahui tentang hal ini? Sebab, aku ini sudah tua dan istriku juga sudah lanjut usia.....”


Walaupun selama ini Zakharia telah berdoa kepada Tuhan untuk perkara itu sekian lama namun sewaktu malaikat Tuhan menampakkan dirinya kepada Zakharia, di sebelah kanan meja tempat membakar kemenyan, Zakharia sangat terkejut dan takut.


Malaikat itu berkata kepadanya “…jangan takut, Zakharia! Allah sudah mendengar doamu. Istrimu Elisabet akan melahirkan seorang anak laki-laki. Engkau harus memberi nama Yohanes kepadanya…”


Mendengar pemberiataan malaikat itu, Zakharia kurang yakin dan tidak percaya hal itu sungguh-sungguh akan terjadi, sebab dalam pemikiran Zakharia adalah “…dia sudah tua, dan istrinya juga sudah tua." …bagaimana hal ini boleh terjadi..”

Walaupun Zakharia adalah seorang imam, seorang keturunan Harun, namun kepercayaannya akan jawaban Tuhan dengan doanya selama ini juga tergugat. Sebab factor jasmaninya yang sudah tua. Hal ini yang menyebabkan dia sukar untuk percaya dengan jawaban Tuhan bagi doanya.


Bagaimana dengan diri kita apakah faktor yang mempengaruhi kepercayaan kita terhadap jawaban Tuhan dengan doa kita selama ini. Apakah kita terhalang dengan keadaan jasmani atau pendidikkan dan kisah lama kita.


Bagi Tuhan tidak ada yang sukar dan mengatasi kuasaNya.. Dia menciptakan dunia ini daripada tiada menjadi ada… oleh itu ingat Tuhan boleh menolong anda dan saya


Doa: Bapa yang di surga, saya datang kepadaMu, menyerahkan segala pergumulan hidup saya kepadaMu, sebab Engkau Tuhan yang dapat menolong saya. didalam nama Tuhan Yesus saya berdoa amin.


Pr Patrick Taie

Comments


bottom of page