top of page

Rancangan Yusuf Terhadap Pertunangannya Dengan Maria


“...Yusuf seorang yang taat kepada hukum agama, tetapi dia tidak mahu mempermalukan Maria di hadapan umum. Oleh itu, Yusuf berniat memutuskan pertunangan itu secara diam-diam....” Matius 1:19


Sebelum kelahiran Yesus, Yusuf sudah bertunang dengan Maria, iaitu yang menjadi ibu kepada Tuhan Yesus Kristus, mengikut amalan dalam pertunangan keduanya belum lagi dinikahkan sepenuhnya tetapi mereka sudah terikat. Mereka tidak boleh hidup bersama sebagai suami-isteri.


Sewaktu Yusuf dan Maria masih dalam masa pertunangan, Yusuf mendapati bahawa Maria sudah mengandung. Oleh kerana Yusuf adalah seorang yang benar dan tidak mahu mempermalukan Maria di muka umum, maka Yusuf memutuskan untuk memutuskan pertunangan mereka secara diam-diam.


Sewaktu Yusuf sedang mempertimbangkan hal itu, malaikat Tuhan menampakkan dirinya kepada Yusuf dalam mimpinya, dengan berkata, "...Yusuf, anak Daud, jangan takut untuk mengambil Maria sebagai istrimu karena Anak yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus. Dia akan melahirkan seorang Anak lelaki dan engkau akan menamakannya Yesus karena Dia akan menyelamatkan umat-Nya dari dosa-dosa mereka..."


Rancangan Yusuf untuk memutus pertunangan dengan Maria secara manusiawi sangat baik, namun rancangannya itu bertentangan dengan rancangan Tuhan bagi dirinya, sebab rancangan Tuhan bagi dirinya lebih jauh lebih besar.


Oleh itu, kita harus datang kepada Tuhan untuk mendapat bimbingan dan petunjuk agar setiap keputusan yang kita lakukan dalam hidup ini sentiasa dalam rancangan Tuhan. Sebab apa yang Tuhan rancangkan bagi hidup kita pasti baik dan menjaminkan masa depan kita.


Oleh itu, janganlah terburu-buru untuk membuat keputusan dalam hidup kita terhadap sesuatu perkara, sebab dalam setiap kejadian dalam hidup ini Tuhan memiliki rancangan yang besar bagi hidup kita.


Doa: Bapa yang di surga, saya datang kepada-Mu, menyerahkan seluruh hidup saya kepada-Mu untuk memuliakan nama-Mu. Ajar saya untuk peka terhadap suara-Mu, dan berjalan dalam jalan-Mu sentiasa. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin.


Pr Patrick Taie

Comments


bottom of page