top of page

Syarat untuk Diam di Rumah Tuhan“...Mazmur Daud. Ya TUHAN, siapakah yang boleh menumpang di Rumah-Mu? Siapakah yang boleh tinggal di Sion, bukit-Mu yang suci itu? Mazmur 15:1


Mazmur ini mengkemukakan pertanyaan dan jawaban tentang siapakah yang boleh pergi berlindung dan berdiam didalam rumah-Mu di bukit-Mu yang suci?. Dan syarat untuk melayakkan seorang dapat diam didalam rumah Tuhan.


Pada zaman Musa khemah didirikan di padang gurun, sederhana dan dapat berpindah-pindah ke satu tempat ke satu tempat. Didalam khemah Allah akan menyatakan diri-Nya dan bertemu dengan umat-Nya.


Oleh itu pemazmur memberikan pertanyaan tentang “siapakah yang dapat tinggal di dalam Kemah kudus-Nya? Siapa yang dapat tinggal di gunung kudus-Nya? Lalu pemazmur menyenaraikan mutu kehidupan seseorang yang layak diam didalamNya


  • Pertama dia harus berusaha keras untuk memiliki mutu moral yang tidak bercela dalam kehidupan pernikahan, keluarga, sosial, mahupun pribadinya (Maz 15:2).


  • Kedua, dia harus menegakkan keadilan dan tidak mengambil untung dari pihak yang lemah (Maz 15:2,3,5). dia harus memberikan keadilan bukan mencari keadilan.


  • Ketiga, dia harus jujur dalam perkataan tanpa syarat dan menggunakan mulut bibirnya untuk membangun orang lain, bukan untuk menjatuhkannya.


Pemazmur ingin menunjukkan kepada kita jalan untuk melayakkan kita berada didalam rumahNya yang kudus. apa yang harus kita lakukan, hal ini meyakinkan kita bahawa jika kita ingin berbahagia kita harus hidup kudus dan jujur.


Apakah anda mahu berada dalam hadiratNya pada hari ini? marilah kita menjalani kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan dalam perbuatan, perkataan dan pemikiran kita.


Doa: Bapa yang di surga, saya datang kepadaMu, memohon pengampunan daripadaMu sekiranya saya berdosa ampuni dan sucikan saya Tuhan, agar saya layak masuk dalam hadiratMu didalam nama Tuhan Yesus saya berdoa amin.


Pr. Patrick Taie

bottom of page