top of page

Tidak Ada Yang Boleh Mengambil Tempat Tuhan


‘Aku akan mendidik dan mengajarmu ke jalan yang benar…' (Mazmur 32:1-11, ayat 8).


Renungan:


Hari ini, kita sedang mempertimbangkan kepentingan untuk memahami kehendak Tuhan. Ayat ini menyatakan bahawa Tuhan tidak ingin menyembunyikan kehendak-Nya dari kita, sebaliknya Dia berkeinginan (malah gembira mungkin tidak terlalu berlebihan) untuk mengajar kita dan menunjukkan jalan yang sepatutnya kita lalui. Perhatikan frasa 'Aku akan mendidik dan mengajarmu.' 'Aku.' Pengajaran ini bukanlah sesuatu yang Tuhan berikan kepada orang lain. Dia gembira untuk mengajar kita sendiri.


Ada satu kejadian dalam Perjanjian Lama di mana Tuhan perlu mendisiplinkan bani Israel kerana dosa mereka. Oleh itu, pada masa itu, Dia memilih untuk tidak memimpin mereka secara langsung. Dalam Keluaran 33:3, Dia berfirman, 'Aku akan menyuruh malaikat pergi di hadapanmu ... Tetapi Aku tidak akan pergi bersama kamu...' Ini bermakna hubungan mereka dengan Tuhan menjadi tidak langsung, dijalankan melalui malaikat-malaikat bukannya dengan Tuhan secara terus. Ini adalah suatu kejadian yang menyedihkan.


Dalam beberapa komuniti gereja, terdapat penekanan yang besar pada pelayanan malaikat. Walaupun ini adalah fakta, kita mesti berhati-hati agar tidak mengagungkan malaikat lebih daripada Tuhan. Sesetengah orang Kristen nampaknya lebih teruja tentang malaikat daripada Yesus. Ingatlah, Tuhan yang bertanggungjawab untuk membimbing anak-anak-Nya. Walaupun Dia mungkin melibatkan malaikat dalam proses memberi panduan, fokus utama kita harus selalu pada-Nya. Tiada apa pun boleh menggantikan tempat-Nya dalam hati kita.


Renungan Lanjut:


Keluaran 20:1-7; Kolosian 2:16-19


Doa:


Ya Tuhan, pelihara iman saya agar sentiasa hidup dan berterusan, tidak pernah pudar atau jauh. Saya berkeinginan untuk memahami rancangan-Mu untuk hidup saya. Bantu saya dalam usaha ini. Dalam nama Yesus, saya berdoa. Amin.


Rev Gerawat MaranComments


bottom of page