top of page

Untuk mendengar Tuhan, Dekatlah Kepada Tuhan.

"Kerana Tuhan sajalah yang mengurniakan hikmah, dan daripada mulut-Nyalah datang pengetahuan serta pengertian."

(Amsal 2:6 AVB)

Adakalanya, kita mengatakan bahawa “Saya ingin mempercayai Tuhan tetapi saya tidak dapat mendengarNya”


Ini penting untuk kita yang berkerja di marketplace.


Kita tidak dapat mendengar Tuhan kerana pemikiran kita dipenuhi oleh pelbagai jenis gangguan. Untuk mendengar Tuhan, kita harus dekat dengan Tuhan. Kita harus bersama dengan Tuhan, tanpa kesibukan dan gangguan dari luar.


Alkitab mengatakan "Diamlah, dan ketahuilah Aku Allah” ( Mazmur 46:10 AVB).

“Be still, and know that I am God” (Psalm 46:10 NIV).


Ini bermakna kita duduk diam. Inilah caranya untuk kita mendengar Tuhan dan dekat denganNya. Kita harus duduk berseorangan dengan Tuhan dan dengan Alkitab, kita boleh meminta TUhan untuk berbicara dengan kita. Kita membaca Firman Tuhan dan kita berkomunikasi dengan Tuhan apa yang di dalam hati kita.


Tuhan mengatakan bahawa Dia akan memberikan kita hikmat, kita mengenal suara Tuhan dan mentaati apa yang dinyatakan oleh Tuhan.


“Kerana Tuhan sajalah yang mengurniakan hikmah, dan daripada mulut-Nyalah datang pengetahuan serta pengertian.” (Amsal 2:6 AVB)


Beberapa cara Tuhan berbicara dengan manusia di dalam Alkitab:

  • Adam dan Hawa - Tuhan berjalan dan berbicara dengan mereka (Kejadian 3:8)

  • Abraham - Tuhan menjelma dan bercakap dengan suara yang dapat di dengar dan memberikannya visi (Kejadian 12,15)

  • Lot - Tuhan mengutus malaikat untuk menyelamatkan Lot dan keluarga (Kejadian 19)

  • Yakub dan Salomo - Tuhan berbicara dengan mereka di dalam mimpi (Kejadian 28, 1 Raja-raja 3:5)

  • Musa - Tuhan berbicara secara bersemuka (Keluaran 33:11)

  • Yehezkiel, Yesaya - Tuhan memberikan visi (Yehezkiel 1:1, Yesaya 6:1)

  • Orang Israel - nabi-nabi, raja-raja dsb.


Renungan:

  • Apa yang harus kita ubah dengan tabiat hidup kita untuk berdiam dan mendekati Tuhan?

  • Apa yang akan kita lakukan apabila Tuhan memberikan kita hala tuju?

  • Apakah kita akan taat dengan apa yang dinyatakan?

Comentários


bottom of page