top of page
sandra.jpg

Hello

Sandra Tagal

Sandra Tagal merupakan Direktor Komuniti Digital, iaitu sebuah platform yang membina sumber rohani tempatan Kristian. Beliau mempunyai Ijazah dalam International Business Administration dan berkecimpung dalam dunia korporat selama 17 tahun sebelum menjadi pekerja sepenuh masa di DUMC.

 

Berasal dari kawasan pendalaman di Ba Kelalan Sarawak, dan melayani di dalam tetapan urban yang serba maju di Semenanjung, beliau melihat tentang kepentingan gereja-gereja kini untuk diperlengkapi dalam arena digital pada hari ini untuk penjangkauan dan pemuridan yang lebih jauh lagi.

bottom of page