Akademi KD logo transparent.png

Latihan Pemuridan Peribadi Digital

Dimuridkan Untuk Memuridkan

(Personal Digital Discipleship)

Visi Komuniti Digital ialah untuk menyediakan platfom digital yang boleh membantu gereja-gereja bahasa Malaysia di dalam proses memuridkan anggota gereja untuk meningkatkan iman mereka ... supaya, mereka yang dimuridkan akan memuridkan orang lain.