top of page

Masa Depan Masih Belum Diketahui


Adakah boleh takut tetapi masih percaya? Saya rasa, ya. Ia adalah tahap penerimaan, menyedari bahawa anda tidak tahu segala-galanya dan anda tidak perlu memiliki semuanya. Walaupun anda mempunyai rancangan dan impian untuk masa depan anda, ia masih tidak diketahui. Anda tidak boleh mengawalnya dan anda tidak dapat memegangnya.


Sekarang adalah masa apabila "iman" memasuki gambar cerita. Kerana jika anda sudah tahu segala-galanya dan anda boleh mencapai apa sahaja, di manakah anda akan meletakkan kepercayaan dan iman anda?


Jika anda meletakkan kepercayaan pada diri sendiri, itu adalah kesombongan.

Jika hanya mengikut keadaan, itu masih ragu.

Jika ia dari orang, ia adalah penyembahan berhala.


Takutlah, namun tetap taat kepada Tuhan.


Jangan biarkan emosi itu mengawal anda, tetapi biarkan Tuhan mengambil alih perasaan itu. Ketakutan kita adalah sah kerana kita manusia yang tidak mampu, terbatas dan terhad. Tidak mengapa untuk terdedah dengan Tuhan, tanya Dia semua soalan itu. Katakan semuanya kepada-Nya. Tetapi lebih daripada ketakutan dan keraguan itu, serahkan ke dalam tangan-Nya, sembah Dia dan kagumlah akan siapa Dia.


Tuhan memanggil anda untuk beriman kepada-Nya kerana Dia Setia.


"Iman adalah kepastian akan perkara-perkara yang diharapkan, keyakinan akan perkara-perkara yang tidak dilihat." Ibrani 11:1

Comments


bottom of page