top of page

Diamlah dan Ketahuilah bahwa Akulah Allah!


Bacaan Alkitab: Kejadian1-10


Dalam Matius 24, Yesus terlebih dahulu memberitahu tentang masa-masa yang sukar yang akan berlaku sebelum kedatangan- Nya. Kita akan melihat penghakiman bagi negara-negara dengan peningkatan bencana dan kekacauan global. Bagaimanakah kita melalui masa-masa seperti itu dengan penuh kemenangan dengan kedamaian dan iman yang tidak tergoyahkan?


Mazmur 46 ialah suatu mesej abadi dan Tuhan menyampaikan ajakan-Nya bagi kita untuk datang, diam dan berlindung di dalam Dia sehingga kita dapat menjadi satu pasukan pemenang yang kuat, berteduh di dalam Dia dan bersinar dengan iman, pengharapan dan kasih di tengah-tengah kegelapan.


Mazmur 46 mengutarakan tiga idea utama:

1) Ay. 1-3 – Jaminan perlindungan Ilahi Tuhan dan kedaulatan-Nya sebagai pelindung dan keamanan kita.

2) Ay. 4-7 – Jaminan atas penyediaan Ilahi dan pertolongan Tuhan untuk membawa kita ke dalam ketenangan, istirahat dan jaminan.

3) Ay 8-11 – Jaminan akan kehadiran dan kuasa Ilahi saat kita mengambil sikap penyerahan dan ketenangan di mana kemenangan sudah dimiliki, dan di mana kemuliaan-Nya akan kelihatan pada bangsa- bangsa.


Sepanjang zaman, Tuhan konsisten dalam menunjukkan apa yang akan Dia lakukan untuk umat pilihan-Nya. Sungguh, Dia tidak akan lagi menahan damai-Nya tetapi akan muncul seperti orang yang perkasa dalam perang yang mengangkat teriakan perang. Pertempuran itu milik-Nya! Diingatkan bagaimana Dia menciptakan dunia dengan Firman-Nya yang memberi hidup! Ingatlah bahawa daripada kekacauan dan kegelapan, dunia wujud dan berada dalam kehidupan, terang, dan ketertiban!


Mari kita “datang dan diam”. Dengan menanggalkan perjuangan dan ketakutan, marilah kita menggerakkan satu perubahan hati dan fokus Ilahi supaya kita boleh masuk ke tempat teduh dan MELIHAT DIA!


Lucrece Loo, NECF


留言


bottom of page