top of page

Dibimbing oleh Roh


Sebaliknya, buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan,

lemah lembut dan penguasaan diri. Tiada hukum yang menentang segala ini.

Mereka yang menjadi milik Kristus Yesus telah menyalib tabii manusia berserta hawa nafsu dan keinginannya.

Jika kita hidup dalam Roh, marilah kita berbuat segalanya dalam Roh juga.

Galatia 5:22-25


Berdoalah kepada Bapamu agar kamu belajar berjalan menurut Roh. Mintalah Dia untuk membantu anda untuk melepaskan hasrat mementingkan diri dalam hati anda dan sebaliknya, untuk mengasihi dan melayani orang lain dengan menunjukkan buah Roh kepada semua orang di sekeliling anda.


Ayat-ayat Galatia ini mengajar tentang pentingnya menjalani kehidupan yang dibimbing oleh Roh Kudus. Apabila Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, kita menghasilkan buah Roh yang menunjukkan watak dan sifat Tuhan.


Buah Roh terdiri daripada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kemurahan, kesetiaan, kelemahlembutan dan penguasaan diri. Ini adalah hasil daripada Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita, mengubah hati dan fikiran kita untuk mencerminkan sifat-sifat Tuhan yang kudus.


Melalui doa, kita boleh meminta Bapa kita untuk membimbing kita dalam kehidupan yang dibimbing oleh Roh. Kita memerlukan bantuan-Nya untuk melepaskan keinginan mementingkan diri sendiri dan menjadikan kasih sayang dan perkhidmatan kepada orang lain sebagai tumpuan utama dalam hidup kita.


Dengan menjalani kehidupan yang dipandu Roh, kita menunjukkan watak Kristus kepada dunia. Kita menjadi saksi hidup yang menghasilkan buah Roh yang menarik dan memberi inspirasi kepada orang lain. Kita dapat hidup dengan integriti dan penuh kuasa kerana Roh Kudus yang hidup dalam diri kita.


Ya Allah Bapa, kami berdoa agar Engkau membimbing kami dalam kehidupan yang dibimbing oleh Roh Kudus-Mu. Tolong biarkan kami melepaskan keinginan mementingkan diri dalam hati kami dan mengasihi serta melayani orang lain dengan menunjukkan kepada mereka buah Roh.


Tolonglah kami untuk hidup dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahlembutan, dan penguasaan diri. Bimbinglah kami untuk mengutamakan kehendakMu dalam setiap langkah hidup kami.


Terima kasih, Tuhan, kerana Engkau telah memberikan Roh Kudus sebagai panduan dan kuasa dalam hidup kami. Kami berserah kepada-Mu dan meminta Roh Kudus bekerja di dalam kami, menghasilkan buah Roh yang menghormati dan memuliakan nama-Mu.


Kami berdoa semua ini dalam nama Yesus Kristus, yang memberi kami Roh Kudus. Amin.Σχόλια


bottom of page