top of page

Doa Daniel


Daniel 1:7-8 (AVB)

7 Ketua pegawai istana itu memberikan nama baru kepada mereka. Daniel dinamakannya Beltsazar, Hananya dinamakannya Sadrakh, Misael dinamakannya Mesakh, dan Azarya dinamakannya Abednego.

8 Daniel bertekad untuk tidak menajiskan diri dengan santapan atau minuman anggur diraja. Oleh sebab itu dia meminta kepada ketua pegawai istana supaya diizinkan untuk tidak menajiskan diri.


Daniel 6:11-12 (AVB)

11 Kemudian lelaki-lelaki itu datang bersama-sama dan mendapati Daniel sedang memanjatkan doa dan permohonan kepada Allahnya.

12 Setelah itu, mereka menghadap raja dan berbicara kepadanya mengenai titah larangan raja, "Bukankah tuanku telah menandatangani titah larangan supaya setiap orang yang memohonkan sesuatu dalam tiga puluh hari ini kepada tuhan atau manusia mana-mana pun selain Tuanku Raja harus dihumban ke dalam gua singa?"

Jawab raja, "Hal itu benar selaras dengan hukum yang berkuat kuasa atas orang Media dan orang Parsi yang tidak dapat dibatalkan."


Shalom, salam sejahtera bagi kita sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Rhema kita kemarin adalah tentang Doa Hana, beberapa hari kedepan ini saya akan membawa tentang berbagai jenis Doa orang yang memiliki banyak Cabaran dalam hidup supaya kita begitu terdedah dan memahami kondisi mereka ketika mereka menaikkan Doa-doa mereka.


Saya mahu kita sama-sama belajar tentang bagaimana mereka dapat bertahan dalam menghadapi kehidupan ketika mereka diperhadapkan dengan pelbagai tantangan. Sehingga melalui Doa mereka kita dapat belajar bagaimana kita juga boleh bertahan dalam menghadapi masalah dan Cabaran dalam kehidupan. Hari ini kita akan belajar dari kehidupan Daniel tentang 3 Prinsip sehingga Doanya dijawab oleh Tuhan diantaranya ialah :


A. Daniel itu memiliki Disiplin diri yang kuat

 • Daniel melatih dirinya sendiri untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dengan meminum anggur yang biasa diminum raja.(Dan 1 :8)

 • Daniel melatih dirinya untuk tidak hidup serupa dengan dunia, meskipun dia tinggal dalam kemewahan di istana raja.

 • Meskipun Mendisplinkan diri bukan perkara yang mudah untuk dilakukan tetapi memerlukan latihan demi latihan. Terbukti bahawa Daniel tetap melakukan Doa-doanya untuk berdoa 3 kali sehari. (Dan 6 : 11 – 12)

 • Bahkan tidak sahaja berdoa tetapi juga dia melakukan “Doa dan Puasa” (Dan 10 : 13 – 14)

 • Berdoa dengan disiplin perlu dilatih sehingga Doa itu menjadi suatu kebiasaan yang selalu menjadi terutama

B. Daniel juga memiliki Patner Doa yang hebat

 • Partner berdoa itu penting, kerana kita memerlukan Team = Together Everyone Achieve More.

 • Daniel mengamalkannya sehingga teamnya yaitu Sadrakh Mesakh dan Abednego. Ketiga mereka menjadi satu team yang saling menopang membuat kekuatannya begitu dahsyat.

 • Jika kita memiliki “Teman Doa” maka kita akan menjadi kuat, kerana ada orang-orang yang bersama mendoakan kita.

 • Sama halnya dengan Daniel. Kejayaan akan dapat dicapai apabila kita saling menopang dan mendoakan satu dengan yang lainsebagai patner dalam pelayanan dan pekerjaan.

 • Dalam pekerjaan Tuhan kita tidak dapat bekerja sendiri, kita saling memerlukan tubuh yang lain untuk bekerjasama.

 • Kejayaan dalam pelayanan tidak ditentukan oleh pribadi tertentu, tetapi kerjasama kita sebagai alat ditangan Tuhan ( 1 Kor 3 : 9)

 • Bersediakah kita menjadi rekan sekerja Allah untuk saling mendoakan , karena dengan saling mendoakan sebagai patner maka kita akan sama-sama kuat.

C. Ketekunan Daniel dalam Berdoa membuat Dia memiliki Roh yang Luar biasa.

 • Dia berdoa bukan kerana diwajibkan untuk berdoa dengan aturan-aturan yang ditetapkan, tetapi Daniel tetap berdoa karena kesadarannya bahawa kehidupan tanpa Kuasa Tuhan tiada ertinya.

 • “Perjumpaan dengan Tuhan” menjadi keutamaannya, sehingga “doa itu menjadi bagian penting dalam kehidupannya.

 • Daniel tidak sahaja tekun berdoa dan berpuasa, tetapi dia juga adalah orang yang taat kepada Allah.

 • Gaya hidup Daniel yang seperti ini membuat dirinya 10 kali lebih cerdas dari pada semua orang berilmu di kerajaan Persia.(Dan 1 : 20)

 • Ternyata Ketekunan dan kesetiaan kita kepada Tuhan dapat membuahkan sesuatu yang Luar biasa, karena Tuhan sedang mencari kehidupan orang yang sedemikian sehingga kini.


D. Kesimpulan :

Dengan 3 perkara ini Tuhan mahu kita juga mengalami perkara yang sama dalam doa-doa kita masing-masing.


Pr. Datin Rosmaida S-Justin

Comments


bottom of page